ศอ.บต. ขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ครัวโรงเรียนสู่ครัวบ้าน สู่พื้นฐานงานอาชีพ พร้อมมอบรางวัลแก่นักเรียนต้นแบบในโครงการฯ

13

กิจกรรมครัวโรงเรียน​สู่ครัวบ้านที่​ ศอ.บต.​ ดำเนินการขึ้นนี้​ได้ผ่านการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน​ โดยนำหลักและแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาเชื่อมโยงกับสถานศึกษาเพื่อนำไปสู่ครอบครัวและชุมชน​ พร้อมส่งเสริมให้เกิดนักเรียนต้นแบบ​ นำความรู้ด้านการเกษตรไปใช้เป็นแบบอย่างในชุมชน​ พร้อมปลูกฝังเด็กและเยาวชนให้รู้จักการใช้ชีวิตอย่างพอเพียง

นายสำอาง​ ศิริรัตน์ ผู้ช่วยเลขาธิการ​ ศอ.บต.​ กล่าวขณะปิดกิจกรรมว่า​ โครงการนี้เป็นโครงการที่ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนในสถานศึกษา​ ปลูกฝังการเป็นพลเมืองที่ดีและฝึกการทำการเกษตรตามแนวทางพระราชดำริฯ​ให้นักเรียน และขยายผลไปสู่ครอบครัวชุมชน​ สู่การสร้างพื้นฐานในการประกอบอาชีพในอนาคตหลังจบการศึกษาด้วย​ ศอ.บต.ในฐานะหน่วยงานพัฒนาพร้อมส่งเสริม​และสนับสนุนให้นักเรียนเรียนรู้แนวทางเศรษฐกิจ​พอเพียง​เพื่อเป็นประโยชน์​แก่ตนเอง​และครอบครัว​ สร้าง​อาชีพและรายได้จากความรู้ที่ได้รับจากโครงการ

เด็กหญิงกัญจพร​ สงนวล​ นักเรียนโรงเรียนบ้านป่าแก่บ่อหิน​ อำเภอทุ่งหว้า​ จังหวัดสตูล​ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในโครงการครัวโรงเรียนสู่ครัวบ้าน​ สู่พื้นฐานงานอาชีพ​ กล่าวภายหลังรับรางวัลว่า​ ดีใจและภูมิใจในตนเองที่ได้เข้าร่วมโครงการครัวโรงเรียนสู่ครัวบ้าน​ เป็นการเข้าร่วมโครงการที่ได้ฝึกการปลูกผัก ผลไม้และเลี้ยงสัตว์ด้วยตนเองตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 ซึ่งได้ปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ไว้ทำอาหารเพื่อลดรายจ่ายในครัวเรือน​ และแปรรูปผลผลิตเพื่อถนอมอาหาร​ และนำไปขายบางส่วนเพื่อเป็นรายได้สู่ครอบครัว​ ทั้งนี้ตนจะนำความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่แก่เพื่อนนักเรียนและเพื่อนบ้านที่อยู่ในชุมชน​ ทั้งนี้ขอบคุณ​ ศอ.บต.และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวที่มอบรางวัลชนะเลิศนี้แก่ตน

สำหรับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในโครงการครัวโรงเรียนสู่ครัวบ้านสู่พื้นฐานงานอาชีพ​ ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท​ เพื่อเป็นทุนการศึกษาและนำไปต่อยอด​ พัฒนาการเกษตรที่ดำเนินการอยู่ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง​ ให้ครอบครัวมีกินมีใช้และสร้างรายได้จากการเกษตรต่อไปด้วย