พช.เคลื่อนที่ส่งมอบความสุขสู่เด็กชนบท โดยกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

13

วันที่ 27 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบหมายให้นายสมหวัง พ่วงบางโพ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย รองประธานชมรมแม่บ้านพัฒนาชุมชน เป็นประธานในพิธีมอบทุนอุปการะเด็ก และถุงของใช้ที่จำเป็นสำหรับเด็ก ตามโครงการ กองทุนพัฒนาเด็กชนบทเคลื่อนที่ (ChildrenDevelopment Fund Mobile : CDF Mobile) ร่วมกับจังหวัดแพร่ มอบทุน จำนวน 43 ราย และมอบสื่ออุปกรณ์การเรียน แก่โรงเรียนศูนย์ศึกษาพิเศษจังหวัดแพร่ ต่อจากนั้นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กและผู้ปกครอง โดยมี นายอนุศิษฏ์ ไทยรวีวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ กล่าวต้อนรับ และ นายอุทัย ทองเดช ผู้อำนวยการสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน กล่าวรายงาน

ณ โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล ตำบลนาจักร อำเภอเมือง จังหวัดแพร่