อีอีซี นำคณะเขตเศรษฐกิจพิเศษอากาศยานเจิ้งโจว (ZAEZ) เยี่ยมชมท่าอากาศยานอู่ตะเภา  

8

นางสาวพจนี อรรถโรจน์ภิญโญ (ที่ 3 จากขวา) รองเลขาธิการ สายงานนโยบายและแผน สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) หรืออีอีซี นำนายหม่า เจี้ยน  (ที่ 4 จากขวา) ผู้อำนวยการเขตเศรษฐกิจพิเศษอากาศยานเจิ้งโจว (Zhengzhou Airport Economy Zone : ZAEZ) และคณะฯ เข้าหารือและประชุมร่วมกับพลเรือตรี ลือชัย ศรีเอี่ยมกูล (ที่ 4 จากซ้าย) ผู้อำนวยการการท่าอากาศยานอู่ตะเภา ในโอกาสลงพื้นที่เยี่ยมชมการดำเนินงานท่าอากาศยานอู่ตะเภา เพื่อสร้างความร่วมมือในการพัฒนาเมืองการบินภาคตะวันออกร่วมกันในอนาคต เมื่อเร็วๆ นี้ ณ ห้องรับรองท่าอากาศยานอู่ตะเภา