ร้านอาหารมุสลิมเฮ! จ่อรับรอง “ฮาลาล” ฟรี 3 พันร้านทั่วประเทศ

612

สถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย ร่วม ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลฯ โดยการประสานกับคณะกรรมการกลางอิสลามฯ และกรรมการอิสลามประจำจังหวัด ให้การรับรองฮาลาลฟรีทั่วประเทศ ประเมิน 3 พันร้าน ฉลอง 70 ปีฮาลาลไทย ยกระดับมาตรฐานร้านอาหารมุสลิม

ในการพบปะกับสื่อมวลชนมุสลิม ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันพุธ ที่ 20 พ.ค. ที่ผ่านมา นายปรัชญา ฉิมวิเศษ รองผู้อำนวยการ สถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่า สถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ได้ร่วมกับ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  โดยการประสานกับคณะกรรมการกลางอิสลามฯ และกรรมการอิสลามประจำจังหวัด จัดทำโครงการเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการร้านอาหารของมุสลิม ด้วยการจัดทำโครงการให้การรับรองฮาลาลฟรี แก่ร้านอาหารมุสลิม โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

“เบื้องต้นเราให้เครดิตกับความเป็นมุสลิม ดังนั้นร้านอาหารที่เจ้าของเป็นมุสลิม และดำเนินกิจการถูกต้องทั้งในเรื่องฮาลาลและความสะอาด ตามระเบียบของคณะกรรมการกลางอิสลาม  กรมอนามัย และกรมส่งเสริมสิ่งแวดล้อม เราจะอำนวยความสะดวกในการตรวจสอบ โดย กอท.และกอจจ.ออกใบรับรองและตราสัญลักษณ์ฮาลาลให้แก่ร้านนั้นๆ โดยทางสถาบันมาตรฐานฮาลาลฯ และศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าดำเนินการทั้งหมด ผู้ประกอบการไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น” นายปรัชญา กล่าว

นายปรัชญา เผยว่า โครงการนี้จะให้การรับรองฮาลาลแก่ร้านอาหารมุสลิมประเภทเอสเอ็มอีทั่วประเทศ ซึ่งประเมินกันว่ามีราว 3 พันร้าน โดยแบ่งเป็น ร้านอาหารขนาดเล็กประมาณ 2 พันร้าน ขนาดกลาง 500 ร้าน และขนาดใหญ่ 500 ร้าน แต่เบื้องต้นโครงการนี้ยังไม่รวมร้านอาหารประเภทบาทวิถีหรือรถเข็นซึ่งทางผู้ที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาความเป็นไปได้ในคราวต่อไป

“นอกจากอำนวยความสะดวกเรื่องการรับรองฮาลาลแล้ว เราจะสนับสนุนอุปกรณ์บางส่วนให้ด้วย เช่น หมวก ร่ม ผ้ากันเปื้อน เมนู ป้ายชื่อร้านเป็นต้น”

“โครงการนี้กำลังดำเนินการนำร่องใน 5 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพฯ สงขลา เพชรบุรี สมุทรปราการ และชลบุรี ซึ่งจะขยายไปสู่จังหวัดอื่นๆ ต่อไป” นายปรัชญา ระบุ

“การดำเนินโครงการนี้ ก็เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการและยกระดับมาตรฐานร้านอาหารมุสลิมให้ถูกต้องตามหลักฮาลาลและสุขภาวะ ซึ่งจะเป็นทางเลือกให้ผู้บริโภคมุสลิมต่อไป” นายปรัชญากล่าวและว่า

“ และอีกเหตุผลสำคัญ เนื่องจากนับตั้งแต่ท่านจุฬาราชมนตรีต่วน สุวรรณศาสน์ ได้ริเริ่มออกตราและให้การรับรองฮาลาลจวบจนมาถึงวันนี้ก็กว่า 67 ปี ดังนั้นเพื่อเป็นการฉลองและยินดีกับมุสลิมในประเทศไทยที่การรับรองฮาลาลดำเนินมาเกือบ 70 ปี จึงนำมาสู่การริ่เริ่มโครงการนี้”

“ทั้งนี้นับตั้งแต่มีการรับรองฮาลาลมาร่วม 70 ปีนั้น มีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองฮาลาลไปแล้วกว่าหนึ่งแสนห้าหมื่นผลิตภัณฑ์ จาก 3,500 กว่าบริษัท” นายปรัชญากล่าว

สำหรับผู้ประกอบการร้านอาหารมุสลิมทั่วประเทศที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถติดต่อได้ที่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนั้น ส่วนจังหวัดใดที่ไม่มีคณะกรรมการประจำจังหวัดก็ให้ติดต่อได้ที่คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย