ไทยหนุนรัฐบาล ‘ฮ่องกง’ แก้ไขสถานการณ์ประท้วงด้วยสันติวิธี

18
แฟ้มภาพ การประท้วงในฮ่องกง

วันพุธ (11 ก.ย.) กระทรวงการต่างประเทศของไทยออกแถลงการณ์แสดงท่าทีต่อสถานการณ์ปัจจุบันในเขตบริหารพิเศษฮ่องกง

เนื้อหาในแถลงการณ์ระบุว่า :

ไทยติดตามสถานการณ์การประท้วงในเขตบริหารพิเศษฮ่องกงอย่างใกล้ชิด ซึ่งไทยถือว่าเป็นกิจการภายในของสาธารณรัฐประชาชนจีน และเคารพในหลักการหนึ่งประเทศ สองระบบ

ไทยสนับสนุนความพยายามของผู้บริหารสูงสุดและรัฐบาลเขตบริหารพิเศษฮ่องกงอย่างเต็มที่ในการแก้ไขสถานการณ์โดยการเจรจาหารือและให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

ไทยเชื่อมั่นว่ารัฐบาลเขตบริหารพิเศษฮ่องกงจะสามารถแก้ไขสถานการณ์ได้โดยสันติเพื่อประโยชน์สุขอันยั่งยืนของฮ่องกงและของประชาชนที่มองไกลเห็นอนาคตอันแจ่มใสของตนและของลูกหลานในวันนี้