กสอ. พัฒนาผู้ประกอบการภาคใต้

กรุงเทพฯ  27 พฤษภาคม 2558 – ดร.อรรชกา สีบุญเรือง ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม มอบวุฒิบัตรแก่ผู้ประกอบการในกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม (คพอ.) พื้นที่ภาคใต้ รุ่นที่ 289 จังหวัดสุราษฎร์ธานี และรุ่นที่ 290 จังหวัดพัทลุง โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เกิดผู้ประกอบการรายใหม่ และพัฒนาผู้ประกอบการที่มีอยู่เดิมให้เป็นผู้ประกอบการที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เมื่อเร็วๆนี้ ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมโครงการ หรือกิจกรรมต่างๆ ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม สามารถติดตามข่าวสาร กิจกรรม รวมถึงโครงการต่างๆ ได้ที่ www.dip.go.th หรือwww.facebook.com/dip.pr