พิธีเปิดงานมหกรรมไกล่เกลี่ยลูกหนี้ไอแบงก์ฯ

มนต์ชัย รัตนเสถียร กรรมการและรักษาการผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) พร้อมด้วย รื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี ร่วมเปิดงาน “มหกรรมไกล่เกลี่ยลูกหนี้ไอแบงก์ตามคำพิพากษาจัดบังคับคดี” เพื่อเปิดโอกาสให้ลูกหนี้ตามคำพิพากษาซึ่งเป็นลูกหนี้สินเชื่อรายย่อยประเภทไม่มีหลักประกันได้เจรจาปรับปรุงโครงสร้างหนี้กับธนาคาร ด้วยความเป็นธรรมและรวดเร็ว ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารกรมบังคับคดี กรุงเทพฯ