เริ่มแล้ว OTOP Midyear 2015 รมช.มหาดไทย เปิดงาน ตั้งเป้ายอดจำหน่าย 600 ล้าน กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดงาน OTOP Midyear 2015 ภายใต้ชื่อ “OTOP วิถีไทยจากร้อยสู่ล้าน” ตั้งเป้ายอดจำหน่าย 600 ล้าน กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก  งานมีระหว่างวันที่ 25 – 31 พฤษภาคม นี้

วันนี้ (26พ.ค.58) เวลา 15.00 น. ณ เวทีกลาง อาคารเอ็กซิบิชั่นฮอลล์ 5 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี นายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดงาน “OTOP Midyear 2015”  จัดขึ้นโดย กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เพื่อจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP ที่คัดสรรจากทั่วประเทศ รวมทั้งเพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินงานโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ที่ผ่านมา โดยมี นายขวัญชัย วงศ์นิติกร อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน

นายสุธี มากบุญ
นายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย

นายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลได้กำหนดนโยบายด้านการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยการพัฒนาระบบเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็ง ลดความเหลื่อมล้ำของสังคม โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ถือเป็นโครงการหนึ่งที่จะช่วยพัฒนาระบบเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็ง กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการพัฒนาชุมชน จึงได้มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพและศักยภาพให้กับสินค้า OTOP ในทุกๆ ด้านมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านการยกระดับคุณภาพมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ โดยการนำความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมต่างๆ เข้ามาใช้ควบคู่ไปกับการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นอันเป็นเอกลักษณ์ของ สินค้าOTOP ของไทย การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ การตลาด แหล่งเงินทุน ตลอดจนการสร้างช่องทางการจำหน่าย OTOP ทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อเชื่อมโยงสินค้า OTOP ชุมชนสู่สากลและประชาคมอาเซียน โดยมีภาครัฐเข้ามาช่วยส่งเสริมและพัฒนาร่วมกับผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ OTOP ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของระบบเศรษฐกิจของไทย

โดยภาพรวมของการดำเนินงานโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ในปี 2558 ซึ่งกระทรวงมหาดไทยตั้งเป้าหมาย การจำหน่ายให้ได้ 1 แสนล้านบาท ขณะนี้ผ่านมา 6 เดือน สามารถจำหน่ายได้ถึง 66,100 ล้านบาท ถือว่าสามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายในครึ่งปีแรก และการจัดงาน OTOP Midyear 2015 ในช่วงกลางปีจึงเป็นหนึ่งโครงการสำคัญที่จะทำให้ผู้ผลิต/ผู้ประกอบการได้มี โอกาสเข้าถึงแหล่งทุนและมีรายได้จากการจำหน่ายที่เพิ่มมากขึ้น ทั้งจากภายในงานและการสั่งซื้อในอนาคต สร้างรายได้กลับคืนสู่ชุมชนส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็ง อันจะส่งผลดีต่อระบบเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ

สำหรับการจัดงาน OTOP Midyear 2015 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 – 31 พฤษภาคม 2558 ณ อาคารเอ็กซิบิชั่นฮอลล์ 3 – 8 ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี ภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย อาทิ การจำหน่ายสินค้า OTOP ระดับ 3 – 5 ดาวที่คัดสรรมากว่า 1,500 ร้านค้าการจำหน่ายอาหาร OTOP ชวนชิม และอาหารฮาลาล กว่า 120 ร้านค้าการสาธิตและแสดงนิทรรศการOTOP นวัตกรรม และสินค้าจากกลุ่มเยาวชน OTOP จาก 76จังหวัดทั่วประเทศ เพื่อแสดงถึงกระบวนการผลิตที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน สะท้อนถึงภูมิปัญญาและวัฒนธรรมของแต่ละภาค การจำหน่ายสินค้า OTOP Smile ของผู้ประกอบการรายใหม่ และร่วมอุดหนุนให้กำลังใจกลุ่ม OTOP จาก 3 จังหวัดชายแดนใต้ และสินค้าจากสมาคมผู้พิการแห่งประเทศไทย และสนุกสนานเพลิดเพลินไปกับกิจกรรมการแสดงต่างๆ มากมายบนเวทีกลาง ทั้งการแสดงดนตรี ศิลปวัฒนธรรม ลุ้นรับรางวัลช่วงเวลานาทีทอง นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมการประกวดแผนธุรกิจดีเด่นระดับประเทศ การจัดโซนให้บริการและคำปรึกษาด้านการเงินจากสถาบันการเงินชั้นนำของประเทศ ธนาคารออมสิน SME Bank

โอกาสนี้ กระทรวงมหาดไทยจึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมอุดหนุนสินค้า OTOP ภูมิปัญญาไทยมาตรฐานสากลที่คัดสรรมาจำหน่ายและมีให้เลือกกันอย่างจุใจได้ ภายในงาน “OTOP Midyear 2015” ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น

1432691925937 1432647439369 1432647412575 1432647402786 20150526_170214 20150526_161720 20150526_161533 20150526_161509