ศอ.บต. นำทีมผู้แทนจากภาคใต้ เดินทางประชุมกับภาครัฐและเอกชนประเทศอินโดนีเซีย

3

โดยครั้งนี้ Dra. Hj. Megaria, M. Si Head of Investment and Licensing Department, รัฐสุมาตราใต้, อินโดนีเซีย ได้ให้เกียรติต้อนรับคณะฯของโครงการ และยังแนะนำข้อมูลพื้นฐาน รวมถึงการพัฒนาของพื้นที่ในด้านต่างๆ โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจของรัฐสุมาตราใต้ ที่มีแผนงานโครงการที่สำคัญ เช่น แผนการพัฒนาทางถนนใน Tanjung Api Api แผนงานการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ได้แก่ รถไฟ และท่าเรือ การผลิตพลังงานไฟฟ้า ศักยภาพด้านการท่องเที่ยวในสุมาตราใต้ อาทิ ด้านอาหาร การท่องเที่ยวด้านกีฬา ที่มีพื้นที่รองรับการพัฒนาด้านกีฬา ประมาณ 360 HA เช่น เทนนิส วิ่ง ยิงปืน รวมถึงด้านการลงทุน ได้แก่ Tanjung Api Api SEZ และโครงสร้างพื้นฐานที่สนับสนุน Tangjung Api Api ที่ได้แก่ ท่าเรือน้ำลึก Cargo

ทั้งนี้ จากการหารือได้ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการค้าการลงทุน (Trade of South Sumatra Province) การผลิตพลังงานไฟฟ้า โดยเฉพาะด้านยางพารา ที่มีประเด็นด้านความร่วมมือใน 4 ประเด็นสำคัญ ทั้งความร่วมมือด้านการเกษตร เช่น ความร่วมมือในสินค้าโภคภัณฑ์ เช่น อ้อย ยางพารา ปาล์ม ความร่วมมือเพื่อการส่งเสริม Halal Industry การพัฒนาทางด้านการศึกษา และการสร้างความร่วมมือกันระหว่างไทย-มาเลเซีย-อินโดนีเซีย อย่างเป็นทางการ  ผ่านการสนับสนุนจากภาครัฐ ซึ่งจากการพูดคุยสามารถสร้างความเข้าใจที่ตรงกันระหว่างหน่วยงานของสองประเทศ โดยเชื่อว่าการร่วมพูดคุยในครั้งนี้จะสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงของภาคเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคที่สร้างความแข็งแกร่งให้แก่ทั้งสามประเทศได้มากยิ่งขึ้นต่อไป