เชิญร่วมชม ชิม ช้อป งานมหกรรมอาหารฮาลาลนานาชาติ ในงาน THA 2019 วันที่ 20-22 ธันวาคม 2562