พบกับนวัตกรรมฮาลาลยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชีย THA 2019

33