งานประชุมวิชาการ นานๆจะมีครั้งพบกันที่ THA 2019 วันที่ 20-22 ธันวาคม 2562 ไบเทค บางนา