พช. จับมือ Airbnb และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เดินหน้าแคมเปญระดับโลก Beyond Big Cities ลุยโปรโมทเสริมแกร่งโฮมสเตย์ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีสระบุรี เตรียมรับนักท่องเที่ยวทั่วทุกมุมโลก

6
วันที่ 18 ธันวาคม 2562 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (พช.) ร่วมกับนางมิช โกห์ หัวหน้าฝ่ายนโยบายสาธารณะประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ Airbnb, นายสำเนียง สิมมาวัน ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตกองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, คุณอุดร สารคม และคุณอารีดา ไวยะวงษ์ เจ้าของที่พักโฮมสเตย์ ร่วมแถลงข่าว Airbnb ชูแคมเปญนอกเหนือจากเมืองใหญ่ : เสริมแกร่งท่องเที่ยวชุมชนในจังหวัดสระบุรี โดยมี นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี และ นางวรสุดา รัตนสุคนธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี ให้การต้อนรับ ณ พิพิธภัณฑ์บ้านไร่กาแฟ อ.หนองแซง จ.สระบุรี

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เผยว่า กรมการพัฒนาชุมชน (พช.) มีความยินดีเป็นอย่างมากที่ได้เห็น Airbnb (แอร์บีเอ็นบี) ทำงานร่วมกับชุมชนท้องถิ่นต่าง ๆ ในประเทศไทย ทั้งนี้ เป็นการเสริมแกร่งเจ้าของโฮมสเตย์ในสระบุรีที่มีความกระตือรือร้นในการแบ่งปันวิถีชีวิตให้กับนักท่องเที่ยวไทยและต่างชาติได้เป็นอย่างดี ด้วยการริเริ่มดังกล่าวนี้เราจะใช้เป็นตันแบบนำไปขยายผลในชุมชนอื่น ๆ พร้อมกับการสนับสนุนให้เกิดความพร้อมเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยว เพราะเราอยากเห็นชุมชนท้องถิ่นต่าง ๆ ทั่วประเทศ ได้รับประโยชน์จากการท่องเที่ยว ซึ่งจะช่วยเผยแพร่เสน่ห์ความสวยงาม และสิ่งที่ดี ๆ ของไทย รวมทั้งทำให้เศรษฐกิจท้องถิ่นเข้มแข็งและยั่งยืน โดยเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เคยร่วมมือกับแพลตฟอร์มระดับโลกอย่างแอร์บีเอ็นบี (Airbnb) เป็นครั้งแรกเมื่อปี 2561 เพื่อสนับสนุนเจ้าของที่พักโฮมสเตย์ และส่งเสริมการกระจายรายได้จากการท่องเที่ยวสู่ชุมชน เสริมสร้างศักยภาพของชุมชน เปลี่ยนครัวเรือนดั้งเดิมให้เป็นผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวรุ่นใหม่ ใช้เทคโนโลยีมาเป็นสื่อกลางเชื่อมโยงนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเข้ากับชุมชนท้องถิ่นที่มีศักยภาพในการพัฒนาการท่องเที่ยวในพื้นที่ของตน สร้างพลังให้ชุมชนเล็ก ๆ ได้เป็นส่วนหนึ่งของการเติบโตในด้านการท่องเที่ยวของประเทศได้ตามนโยบายการกระจายรายได้จากการท่องเที่ยวไปสู่เมืองรอง และชุมชนท้องถิ่นของรัฐบาล ที่คำนึงถึงการเข้ามามีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนในชุมชนเป็นสำคัญ

นายสุทธิพงษ์ กล่าวเพิ่มว่า การส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนโดยคนในชุมชนเป็นเจ้าบ้านให้บริการแก่นักท่องเที่ยว โดยอาศัยแพลตฟอร์มของ Airbnb เป็นช่องทางทางการตลาดซึ่งจะถือได้ว่าเป็นการเติมเต็มตลาดท่องเที่ยวเพื่อเรียนรู้วิถีชีวิตความเป็นอยู่ ประเพณี วัฒนธรรมของชุมชนต่างๆ ทั่วประเทศ โดยมีหน่วยงานราชการ องค์กรปกครองท้องถิ่น (อปท.) ช่วยเหลือส่งเสริมและสนับสนุน จะเป็นมิติของการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน ทำให้เศรษฐกิจหมุนเวียนไปสู่ชนบทในทุกสาขาอาชีพ ไม่ใช่เฉพาะเจ้าของบ้าน และจะตรงกับหลักการทำงานที่เรามุ่งเน้นในปัจจุบัน นั่นคือ เอกชนนำ ประชาชนลงมือทำ ราชการสนับสนุน โดยกรมการพัฒนาชุมชน จะนำความสำเร็จของ อ.หนองแซง จ.สระบุรี นี้ ขยายผลไปยังหมู่บ้านท่องเที่ยวนวัตวิถีทั่วทุกภาคที่เราประเมินผลว่า มีความพร้อมที่จะได้เข้าร่วมกับ Airbnb เพื่อเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้มาเที่ยวเมืองไทยมากๆ หรือหากมีภาคเอกชนรายอื่นประสงค์ที่จะช่วยเหลือชุมชนเหมือนอย่างเช่น Airbnb ก็จะน่ายินดียิ่งนัก

ด้านนางมิช โกห์ หัวหน้าฝ่ายนโยบายสาธารณะประจำภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ Airbnb กล่าวว่า Airbnb ยังคงมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะกระจายผลประโยชน์จากการท่องเที่ยวไปยังชุมชนนอกเหนือจากเมืองใหญ่ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของทางรัฐบาล Airbnb มีความยินดีที่จะเปิดเผยว่าจังหวัดสระบุรีเป็นจุดหมายปลายทางท่องเที่ยวใหม่สำหรับนักเดินทาง ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ ที่พร้อมด้วยเจ้าของที่พักที่อยากแบ่งปันที่พักและวิถีชีวิตชุมชน ตลอดจนประสบการณ์ วัฒนธรรมท้องถิ่นที่น่าสนใจอีกมากมาย เรามุ่งมั่นที่จะให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและผู้ที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องในการประชาสัมพันธ์จุดหมายปลายทางท่