ศอ.บต. นำผู้ประกอบการ “ของดีชายแดนใต้” ร่วมจำหน่ายสินค้างาน OTOP City 2019 ให้ประชาชนเลือกซื้อเป็นของขวัญช่วงเทศกาลปีใหม่

2

สำหรับบรรยากาศภายในงานเป็นไปด้วยความคึกคัก มีประชาชนให้ความสนใจ มาร่วมชมและเลือกสินค้าอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้นอกจากการจำหน่ายสินค้าแล้ว ภายในงาน มีกิจกรรมบนเวทีต่างๆ อาทิ การแสดงศิลปวัฒนธรรม การแสดงมินิคอนเสิร์ต กิจกรรมสินค้านาทีทอง กิจกรรมจับรางวัลชิงโชค อีกด้วย