กรมการพัฒนาชุมชน เปิดงาน“OTOP TO THE TOWN”ครั้งยิ่งใหญ่ คัดสุดยอดอาหารเด่น 4 ภาค มาจำหน่ายภายในงาน พร้อมเปิดตัวโครงการมหกรรมสุดยอดภูมิปัญญาไทย ด้วยการประกวดชุมชนแห่งการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ภูมิปัญญาให้คงอยู่สืบไป 29 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2558 ณ ลานชั้น 2 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯแจ้งวัฒนะ

วันนี้ (29 มิ.ย. 58 ) เวลา 11.30 น. ณ ลานชั้น 2 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ถนนแจ้งวัฒนะ นางสายพิรุณ น้อยศิริ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “OTOP TO THE TOWN”  และโครงการมหกรรมสุดยอดภูมิปัญญาไทย

รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เผยว่า นับตั้งแต่ปี 2545 กรมการพัฒนาชุมชนได้ดำเนินโครงการ “หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์” จนถึงปัจจุบัน มีผู้ประกอบการที่ลงทะเบียนกับกรมการพัฒนาชุมชน จำนวนกว่า 30,000 ราย มีผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาด 70,000 ผลิตภัณฑ์ และมีผู้ประกอบการ OTOP ที่สามารถนำผลิตภัณฑ์ OTOP ออกสู่ตลาดต่างประเทศกว่า 2,000 ราย ดังนั้นเพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ OTOP รายใหม่ที่เพิ่งจดทะเบียน และรายเดิม กรมการพัฒนาชุมชนจึงได้จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านต่างๆ และกิจกรรมส่งเสริมการตลาด เพื่อให้ผู้ประกอบการ OTOP มีรายได้อย่างต่อเนื่อง

และล่าสุดกรมการพัฒนาชุมชนกำหนดจัดงาน “OTOP TO THE TOWN” ขึ้นระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2558 เวลา 07.00 – 18.00 น. ณ ลานชั้น 1 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ กรมการพัฒนาชุมชน ได้คัดสรรสุดยอด OTOP ชวนชิมมาแสดงและจำหน่ายภายในกว่า 360 ร้านค้า ซึ่งผู้เข้าชมงานจะสามารถจับจ่ายและลิ้มรสอาหารจาก  4 ภาคทั่วประเทศ ได้โดยที่ไม่ต้องเดินทางไปยังแหล่งผลิตและสามารถซื้อได้ในราคาหน้าบ้านเสมือนไปซื้อในพื้นที่นั้นๆ

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมต่างๆ ที่น่าสนใจ อาทิ กิจกรรมนาทีทอง สินค้าดี สินค้าดัง ในราคาพิเศษสุดใน เวลา 16.30–17.30 น. หรือซื้อสินค้าครบทุก 1,000 บาท นำใบเสร็จมาแลกคูปองชิงโชค ลุ้นรับรางวัล iPhone 6  iPad Mini และเครื่องใช้ไฟฟ้า ตลอดการจัดงาน และเพลิดเพลินไปกับมินิคอนเสิร์ต เวลา 12.00 – 13.00 น.  ทุกวัน อาทิ เท่ห์ อุเทน พรหมมินทร์ ,หญิง ธิติกานต์ อาร์สยาม ,ยิ่งยง ยอดบัวงาม ,เสรี รุ่งสว่าง ,สุนารี ราชสีมา และชมการแสดงพื้นบ้าน โดยกรมการพัฒนาชุมชน ตั้งเป้ารายได้การจัดงานครั้งนี้ 5 วัน 30 ล้านบาท

รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวเพิ่มเติมว่า และเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ชุมชนเห็นความสำคัญและเกิดความตระหนักในการอนุรักษ์ สืบสาน และเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นของตนเอง กรมการพัฒนาชุมชนจึงได้จัดงาน “มหกรรมสุดยอด ภูมิปัญญาไทย” โดยมีกิจกรรมการประกวดชุมชนแห่งการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อประกาศเกียรติคุณ ยกย่องเชิดชูเกียรติชุมชน ที่มีความตระหนักในความสำคัญของการอนุรักษ์ สืบสาน เผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่น และเพื่อให้ชุมชนเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และภาคภูมิใจในภูมิปัญญาท้องถิ่นของตน ตลอดจนได้นำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาเป็นทุนสำคัญในการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ และก่อให้เกิดรายได้จากการผลิตสินค้า OTOP โดยกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้แทนชุมชนที่ได้รับการคัดเลือกเป็นสุดยอดภูมิปัญญาไทยระดับจังหวัด 76 ชุมชน มาดำเนินการประกวดระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม นี้ด้วยเช่นกัน

สำหรับหลักเกณฑ์ในการประกวดชุมชนแห่งการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ประกอบด้วย การพิจารณาภายในคูหานิทรรศการและจำหน่ายสินค้า การนำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการประกวดฯ ภายในห้องการประกวด โดยมีประเด็นการประเมินและเกณฑ์การพิจารณา 5 ด้าน คือ  ตำนาน,การสืบสาน,การสร้างคุณค่า,ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนภูมิปัญญาชุมชน และการจัดดิสเพลย์นิทรรศการ โดยจะมีการมอบรางวัลให้ชุมชนที่ชนะการประกวดชุมชนแห่งการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น  ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2558  เวลา 14.00 น. ซึ่งรางวัลชนะเลิศ    จะได้รับเงินรางวัล 80,000 บาท พร้อมโล่และประกาศนียบัตร รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัล 60,000 บาท พร้อมโล่และประกาศนียบัตร รองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 40,000 บาท พร้อมโล่และประกาศนียบัตร และรางวัลชมเชย จำนวน 4 รางวัล ๆละ 10,000 บาท  พร้อมโล่และประกาศนียบัตร

พบกับงาน OTOP TO THE TOWN และงานมหกรรมสุดยอดภูมิปัญญาไทย : การประกวดชุมชนแห่งการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ตั้งแต่วันนี้ ไปจนถึงวันที่ 3 กรกฎาคม 2558 เวลา 07.00 – 18.00 น.ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ