เชฟรอน อพวช. จับมือโรบินสัน กรุยทางเด็กไทยสู่อาชีพสะเต็ม เปิดนิทรรศการ “Enjoy Science Careers: สนุกกับอาชีพวิทย์ 3  

5

10 มกราคม 2563 – นายอาทิตย์ กริชพิพรรธ (ที่ จากขวา) ผู้จัดการใหญ่ฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ร่วมกับ ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ (ที่ จากซ้าย) ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) และ นายวุฒิเกียรติ  เตชะมงคลาภิวัฒน์ (ที่ จากขวา) กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน) จัดงานเปิดนิทรรศการ Enjoy Science Careers: สนุกกับอาชีพวิทย์ 3 แนะนำ 10 สุดยอดอาชีพสะเต็มแห่งอนาคต เพื่อจุดประกายการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ หรือสะเต็ม ให้กับเยาวชน ไทย ณ ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ศรีสมาน โดยในงานมี บุคคลต้นแบบด้านอาชีพนายชญานิน หาญการสุจริต(ซ้ายสุดวิศวกรภูมิศาสตร์สารสนเทศ นายพงษ์พัฒน์ แก้วพะเนาว์ (ขวาสุด) เกษตรกรยุคใหม่ พร้อมด้วยนางสาวแวนดา สหวงษ์ (ที่ จากขวาและด.พาขวัญ สหวงษ์ เข้าร่วมงาน