ไอแบงก์ MOU กับสรรพากร หนุนแคมเปญให้สิทธิพิเศษสำหรับ SMEs ทำบัญชีชุดเดียว

1

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) โดย นายวุฒิชัย  สุระรัตน์ชัย กรรมการและผู้จัดการธนาคาร ได้ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ให้จัดทำบัญชีและงบการเงินให้ถูกต้องและสอดคล้องกับสภาพที่แท้จริงของกิจการ ระหว่างกรมสรรพกรโดย นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร  กับสถาบันการเงินทั้งภาครัฐและเอกชนอีก 19 แห่ง ภายใต้เคมแปญ SMEs โปรดี บัญชีเดียว” เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้น ซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจแก่ผู้ประกอบการ SMEs ณ ห้องอุเทน 1 อาคารกรมสรรพากร

โดยความร่วมมือในครั้งนี้ ไอแบงก์ ได้นำผลิตภัณฑ์สินเชื่อ Ibank Small SMEs เพื่อสนับสนุนสินเชื่อทางการเงินแก่ผู้ประกอบธุรกิจรายเล็ก มีทั้งสินเชื่อระยะยาว สินเชื่อหมุนเวียน สินเชื่อเพื่อการค้ำประกัน และสินเชื่อเพื่อการนำเข้าและส่งออก ให้วงเงินสูงสุด 20 ล้านบาท ผ่อนชำระได้นานสูงสุด 10 ปี (เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด) ซึ่งคิดอัตรากำไร ดังนี้

 

ประเภทสินเชื่อปีที่ 1 – 3ปีที่ 4 เป็นต้นไป
สินเชื่อที่มีกำหนดระยะเวลาSPRL – 1%SPRL – 0.50%
วงเงินหมุนเวียนSPRR -0.50%

หมายเหตุ ปัจจุบัน SPRL =7.62% และ SPRR =8.37%

ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ไอแบงก์ ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ Ibank Call Center 1302

ขอขอบคุณในความอนุเคราะห์เผยแพร่ข่าวสาร