รองอธิบดี พช. เยี่ยมชมให้กำลังใจ ผู้ประกอบศูนย์ OTOP นราธิวาส

13

วันที่ 21 ม.ค. 63  นางวิไลวรรณ ไกรโสดา รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เยี่ยมชม ให้กำลังใจ ผู้ประกอบการ ศูนย์ OTOP นราธิวาส ศูนย์ OTOP นราธิวาส จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ กระเช้าของขวัญ OTOP จากผลิตภัณฑ์ชุมชน และสิ้นค้า มากมาย อาทิเช่น ผ้าทอ เซรามิค ผ้าบาติก ลูกหยี ของใข้ที่ระลึก ข้าวเกรียบ ปลากุเลา และยังมี ที่พักให้ดื่มกาแฟ สร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)