ดร.วินัย“เตือน”มุสลิมระวัง ไส้กรอกและบารอกน่ายี่ห้อ Betagro “มั่วฮาลาล”

ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการและผู้ก่อตั้ง ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, อดีตคณบดี คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์เฟสบุ๊คเตือนมุสลิมให้ระวัง ขายไส้กรอกและบารอกน่ายี่ห้อ Betagro ที่มีวางขายตามร้านสะดวกซื้อ มั่วตราฮาลาล โดยมีใจความว่า


“พี่น้องมุสลิมระวังกันหน่อย”

“ร้าน Family Mart – 24 Open ขายไส้กรอกและบารอกน่าจาก Betagro ซึ่งดูที่ซองไม่มีการรับรองฮาลาล ทั้งผลิตภัณฑ์จากโรงงานมีแต่ไส้กรอกหมู บารอกน่าหมู เบคอน แต่มีการติดตราฮาลาลที่ป้ายราคาของบารอกน่าไก่ สอบถามแล้วได้ความว่าติดป้ายราคาพร้อมตราฮาลาลมาจากสายส่ง เห็นว่าเป็นความผิดพลาดจึงฝากพนักงานแจ้งให้ไปเปลี่ยนแปลง พี่น้องมุสลิมคอยดูด้วยว่าบนซองหรือกล่องผลิตภัณฑ์มีตราฮาลาลหรือไม่ ระวังเขาจะติดตราฮาลาลเฉพาะที่ฉลากราคาเท่านั้น”

misshalal