ลัคกี้เฟลมร่วมบริจาคเงินสนับสนุนการจัดกิจกรรมการกุศล เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์และเครื่องมือแพทย์ รพ.เบตง

1

นางอมรรัตน์ ลีลาศวัฒนกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ลัคกี้เฟลม จำกัด (ที่สามจากซ้าย) ร่วมบริจาคเงินจำนวน 1,500,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน)  สนับสนุนการจัดกิจกรรมการกุศลคีตจินตทัศน์ละครเพลง “ด้วยแรงแห่งรัก” เพื่อระดมหาทุนจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจเด็กแรกเกิดและอุปกรณ์ช่วยชีวิตในหอผู้ป่วยวิกฤต (ICU Ward) โรงพยาบาลเบตง โดยทางโรงพยาบาลฯ มีความต้องการเตียงผู้ป่วยหนัก (ICU) รวมถึงเครื่องมือแพทย์โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ป่วยเด็ก ทั้งนี้เพื่อที่จะสามารถให้บริการทางการแพทย์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและสามารถดูแลผู้ป่วยเด็กได้ทุกราย