พระเมตตาของสมเด็จพระเทพรัตน์ฯ ต่อพสกนิกรมุสลิมสตรีที่คลุมหิญาบ

เขียนโดย ดร.วินัย ดะห์ลัน
—–

วันหนึ่งในเดือนเมษายน พ.ศ. 2545 ผมได้รับพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ถวายการบรรยายเรื่องอาหารฮาลาลที่สถาบันวิจัยโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล พระองค์ทรงเล่าเรื่องเหตุการณ์ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวันพระราชทานปริญญา พ.ศ.2545 มีคณบดีบางคณะห้ามบัณฑิตคลุมหิญาบขึ้นรับพระราชทานปริญญา พระองค์ท่านทรงรับทราบปัญหาในภายหลังโดยบังเอิญทรงถามทำนองปรารภกับผมว่า หลายมหาวิทยาลัยปัญหานี้จบไปแล้ว จุฬาลงกรณ์ยังมีปัญหานี้อยู่อีกหรือ ผมตอบไม่ได้เพราะไม่ทราบที่มาของปัญหา

สองเดือนต่อมา ผมในฐานะคณบดีคณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าซ้อมอ่านรายชื่อบัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาจึงรับทราบจากประธานงาน ซ้อมว่ามีบัณฑิตสองคนจากคณะหนึ่งไม่สามารถซ้อมรับปริญญาได้เนื่องจากคลุม หิญาบ เมื่อไม่ได้ซ้อมย่อมเข้ารับพระราชทานในวันจริงไม่ได้ ปีนั้นมหาวิทยาลัยเข้มงวดมากขึ้นเพื่อป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์ไม่งามเช่น ปีกลายอีก ผมจึงเล่าเรื่องพระดำรัสของสมเด็จพระเทพรัตน์ฯให้ท่านประธานฟัง

วันรุ่งขึ้น ผมได้รับโทรศัพท์จากท่านอธิการบดี รศ.ดร.ธัชชัย สุมิตร ถามถึงรับสั่งของสมเด็จพระเทพรัตน์ฯ ผมจึงเล่าให้ท่านฟัง พร้อมให้ความเห็นว่าหากมหาวิทยาลัยมีเหตุผลที่จะไม่ให้เด็กคลุมหิญาบขึ้นรับ พระราชทานปริญญาก็ควรแจ้งเหตุผลแก่เด็ก ผมเชื่อมั่นว่าเด็กรับสถานการณ์ได้ แต่มหาวิทยาลัยไม่ควรยื่นเงื่อนไขให้เด็กถอดหิญาบเพราะนั่นหมายถึงการขอให้ เด็กเปลื้องอาภรณ์ ซึ่งมุสลิมรับไม่ได้ ท่านอธิการบดีฟังแล้วท่านสอบถามผมเรื่องวัฒนธรรมอิสลามสองสามประการ ท่านเข้าใจจึงขอให้ผมแจ้งบัณฑิตทั้งสองคนให้ขึ้นไปพบท่าน

ผมประสานงานบัณฑิตทั้งสองให้สวมชุดที่เตรียมเข้ารับพระราชทานปริญญา เสื้อสีขาวแขนยาว คลุมหิญาบสีขาว กระโปรงสีดำยาวคลุมข้อเท้า ติดเข็มพระเกี้ยวบนผ้าคลุมด้านขวา สวมครุยปริญญาขึ้นไปขอบคุณท่านอธิการบดี หลังจากนั้นผมได้พบท่านอธิการบดี ท่านบอกกับผมว่าชุดบัญฑิตคลุมหิญาบเข้ารับพระราชทานปริญญาเรัยบร้อยและงดงามมาก

นับตั้งแต่ พ.ศ.2546 เป็นต้นมา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยไม่เคยมีประเด็นการคลุมหิญาบในการเรียนและการรับ พระราชทานปริญญาอีกเลย เป็นพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีต่อปวงพสกนิกรชาวไทยมุสลิมโดยแท้ ขอทรงพระเจริญ

 
——-
เกี่ยวกับผู้เขียน
ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการ/ผู้ก่อตั้ง ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, อดีตคณบดี คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ที่มา : https://www.facebook.com/winaidahlan