ยูเออีสั่งละหมาดวันศุกร์ไม่เกิน10 นาที กันระบาดโควิด-19

63

หน่วยงานด้านกิจการศาสนาอิสลามและการบริจาคของยูเออี เรียกร้องให้ใช้เวลาในการละหมาดไม่เกิน 10 นาที อีหม่ามอ่านกุรอานเพียง 2 โองการ คาลีจไทมส์รายงาน

หน่วยงานด้านกิจการศาสนาอิสลามและการบริจาค เรียกร้องให้อิหม่ามประจำมัสยิดทุกแห่งในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ปฏิบัติตามข้อควรระวังที่จำเป็นในระหว่างการละหมาดวันศุกร์ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19

หน่วยงานฯ ระบุว่า อิหม่ามควรอ่านเพียงแค่สองโองการของอัลกุรอาน อ่านคำเทศนาและขอพรที่ชัดเจนกระชับ ในจดหมายที่ส่งถึงอีหม่ามเน้นย้ำว่า การสวดละหมาดไม่ควรเกิน 10 นาที

จดหมายเวียนนี้อธิบายว่า ขั้นตอนดังกล่าวจะช่วยในการลดความเป็นไปได้ของการแพร่กระจายไวรัส โดยเน้นว่าการป้องกันดีกว่าการรักษา