สมาพันธ์คณะกรรมการอิสลาม จชต. แถลง “งดละหมาดที่มัสยิด” ตามคำสั่งจุฬาราชมนตรี

121
Photo: humanresourcesonline

สมาพันธ์คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วยปัตตานียะลา นราธิวาส สงขลาและสตูล ร่วมแถลงข่าว การงดละหมาดญะมาอะฮ์ (ละหมาดร่วม) การงดละหมาดวันศุกร์ (ญุมอะฮ์) ที่มัสยิดชั่วคราว และให้ละหมาดซุฮรี 4 รอกาอัตที่บ้านก่อน และเวลาละหมาดอื่นๆ ก็ให้ละหมาดที่บ้านเช่นกัน เพื่อเป็นมาตรการป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่กำลังระบาดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในขณะนี้ ตามระเบียบของสำนักจุฬาราชมนตรี ได้ประกาศไว้ จึงบังคับใช้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ 27 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่สภาวะปกติ