กรมโรงงานฯ จับมือรัฐบาลญี่ปุ่นชูแผนการจัดการกากอุตสาหกรรมระยะ 5 ปี

กรุงเทพฯ 22 กรกฎาคม 2558 – นายปราโมทย์  วิทยาสุข ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงอุตสาหกรรม(คนกลาง) ดร.พสุ  โลหารชุน อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม (คนที่ 7 จากขวา)  และ มิสเตอร์อิคุโอะ  คาโนะ ผู้อำนวยการองค์การพลังงานใหม่และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประเทศญี่ปุ่น  (คนที่ 6 จากซ้ายร่วมเปิดงานสัมมนาแผนการจัดการกากอุตสาหกรรมระยะ 5 ปี พ.ศ. 2558 2562 เพื่อถ่ายทอดความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับเทคนิคการจัดการกากอุตสาหกรรมของญี่ปุ่น โดยการสัมมนาจัดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ ณ โรงแรมเดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ