พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการเพิ่มศักยภาพกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการเพิ่มศักยภาพกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ภายใต้มาตรการสนับสนุนและพัฒนากองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ

นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ (คนที่ 3 จากซ้าย) รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และนายสมหมาย ภาษี (คนที่4 จากซ้าย)รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้มอบนโยบายและเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง โครงการเพิ่มศักยภาพกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ภายใต้มาตรการสนับสนุนและพัฒนากองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ระหว่างสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ธนาคารออมสิน และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร โดยมี นายนที ขลิบทอง (คนที่ 1  จากซ้าย) ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ     นายชาติชาย พยุหนาวีชัย (คนที่ 2 จากซ้าย) นายลักษณ์ วจนานวัช (คนที่ 5 จากซ้าย) ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร นายชัยวัฒน์ ปกป้อง (คนที่ 6 จากซ้าย)   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กทบ. เข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ