นายกฯ ประกาศเคอร์ฟิวทั่วประเทศ 4 ทุ่มถึงตี 4 เริ่มบังคับใช้ 3 เม.ย. นี้

30

เพื่อให้มาตรการป้องกันการระบาดโควิด-19 มีประสิทธิภาพ พล.อ.ประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ประกาศเคอร์ฟิวทั่วประเทศ ระหว่างเวลา 22.00 น. จนถึง 04.00 น.

เมื่อเวลา 18.00 น. วันที่ 2 เม.ย. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ออกโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย (ทรท.) ประกาศมาตรการห้ามประชาชนออกนอกเคหะสถาน (เคอร์ฟิว) ทั่วราชอาณาจักร ในระหว่างเวลา 22.00-04.00 น.

ประกาศนี้ยกเว้น ผู้มีความจำเป็นหรือผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์ การธนาคาร การขนส่งอุปโภคบริโภค ผลผลิตการเกษตร ยาเวชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ หนังสือพิมพ์ การขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิง การขนส่งพัสดุภัณฑ์ การขนส่งสินค้าเพื่อการนำเข้าหรือส่งออก การขนย้ายประชาชนไปสู่ที่เอกเทศเพื่อกักกันตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ การเข้าออกเวรทำงานผลัดกลางคืนตามปกติ หรือการเดินทางมาจากหรือไปยังท่าอากาศยาน โดยมีเอกสารรับรองความจำเป็น

ประกาศเคอร์ฟิวนี้จะเริ่มบังคับใช้ ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 3 เมษายน 2563 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง