บีอาร์เอ็น ประกาศหยุดปฏิบัติการชั่วคราว เปิดทางรัฐไทยควบคุมโควิด-19 ระบาดในจชต.

431

ขบวนการแนวร่วมปฏิวัติแห่งชาติ หรือ บีอาร์เอ็น (Barisan Revolusi Nasional – BRN) ออกแถลงการณ์หยุดปฏิบัติการทุกรูปแบบลงชั่วคราว อันเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ในพื้นที่จชต.

แถลงการณ์ที่ลงวันที่ 3 เม.ย. ระบุ บีอาร์เอ็นตระหนักว่า โควิด-19 เป็นภัยคุกคามร้ายแรงของประชาคมโลก รวมถึงปาตานีด้วย ซึ่งปัจจุบันจำนวนผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตนับวันยิ่งมากขึ้น

ดังนั้น “เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและเหมาะสมยิ่งขึ้นแก่ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อหน่วยงานสาธารณสุข และองค์กรอื่นๆ ที่มีหน้าที่ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ บีอาร์เอ็นจึงดำเนินมาตรการต่าง ๆ เพื่อระงับกิจกรรมทั้งหมดของกลุ่ม โดยมีเป้าหมายเพื่อให้มีการเข้าถึงความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม โดยตระหนักว่า ศัตรูสำคัญของมนุษยชาติในขณะนี้คือโรคโควิด-19“ แถลงการณ์ระบุ

อย่างไรก็ตาม บีอาร์เอ็นตั้งเงื่อนไขว่า คำประกาศที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในวันศุกร์ที่ 3 เม.ย. 2563 นี้จะ “มีผลไปจนกว่าบีอาร์เอ็นจะไม่ถูกโจมตีจากเจ้าหน้าที่รัฐบาลไทย”

แถลงการณ์หยุดปฏิบัติการทุกรูปแบบลงชั่วคราวของบีอาร์เอ็น