ไอแบงก์ จัดสัมมนาเชิงรุก “I Bank ร่วมนำพาธุรกิจฮาลาลไทย มุ่งไกลสู่ต่างแดน” ครั้งที่ 3 แอ่วเหนือ

209
ภาพหมู่ กรรมการและรักษาการผู้จัดการธนาคารอิสลาม พร้อมด้วยอ.สรกิจ หะซัน นายกวินธร วงศ์ลือเกียรติ และผู้ประกอบการ 54 ราย

นายมนต์ชัย รัตนเสถียร กรรมการและรักษาการผู้จัดการ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานสัมมนาเชิงปฎิบัติการ “I Bank ร่วมนำพาธุรกิจฮาลาลไทย มุ่งไกลสู่ต่างแดน”ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 27 -28 กรกฎาคม 2558 ณ โรงแรมดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งภายในงานได้รับเกียรติจาก อาจารย์สรกิจ หะซัน ที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่ และอดีตที่ปรึกษาธนาคารให้เกียรติอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอ่านและนำขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้เข้าร่วมสัมมนา พร้อมด้วย นายกวินธร วงศ์ลือเกียรติ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมให้เกียรติกล่าวต้อนรับ โดยมีผู้ประกอบการในพื้นที่ภาคเหนือสนใจเข้าร่วมงานรวม 54 ราย

ซึ่งมีวิทยากรกูรูผู้เชี่ยวชาญ มีประสบการณ์จริงในด้านต่างๆ และผู้บริหารธนาคาร ร่วมให้ความรู้กับผู้เข้าร่วมสัมมนา อาทิ

1.อ.ซาลามัต สหมิตร กรรมการอิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่ ให้เกียรติบรรยาย ในหัวข้อ “ฮาลาลและฮารอม”

2. อ.เจริญ ใบนานา ประธานฝ่ายกิจการฮาลาล สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่ ให้เกียรติบรรยาย ในหัวข้อ “กระบวนการ/วิธีการและขั้นตอนการยื่น ขอเครื่องหมายฮาลาล”

3. กิจกรรม Workshop แบ่งกลุ่ม ระดมความคิด เรื่อง “กระบวนการและขั้นตอนการยื่นขอเครื่องหมายรับรองฮาลาล” โดยวิทยากรจากคณะตรวจ สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่  และพนักงานธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ประกอบด้วย

กลุ่มที่ 1 อาจารย์เจริญ ใบนานา
กลุ่มที่ 2 นางสาวอทิตยา สุสมานโกตี
กลุ่มที่ 3 นางสาวนริศรา อำพรโยธิน
กลุ่มที่ 4 .อาจารย์ซาลามัต สหมิตร
กลุ่มที่ 5 นายสมชาติ มิตรอารีย์

4.กิจกรรม “Business Matching / พบปะผู้ประกอบการ” การนำเสนอ ผลิตภัณฑ์ การบริการ ต่างๆ ของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมสัมมนา

5.นายวิศรุต วงศ์อาษา เจ้าหน้าที่ด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ กระทรวงพาณิชย์ ให้เกียรติบรรยายเรื่อง “โอกาสและตลาดการส่งออกของสินค้าฮาลาล”

6. อาจารย์สมชนะ กังวารจิตต์ สุดยอดนักออกแบบระดับโลก รางวัลชนะเลิศ 3 ปีซ้อน ให้เกียรติบรรยายเรื่อง   “Branding และ Packaging มีส่วนช่วยให้สินค้าของท่านประสบความสำเร็จได้อย่างไร”

7.ปิดท้ายครบเครื่องเรื่องไอแบงก์ โดยนายอนุพงศ์  เชวงเกียรติกุล ผู้อำนวยฝ่ายธุรกิจร่วมลงทุนและต่างประเทศ พร้อมด้วย นายปวีณ ประดิษฐ์สุวรรณ เจ้าหน้าที่อาวุโส 2 ฝ่ายผลิตภัณฑ์ชะรีอะฮ์ ให้เกียรติบรรยายเรื่อง  “บทบาทของไอแบงก์ในการสนับสนุนแหล่งเงินทุนแก่ผู้ประกอบการ”

นอกจากนี้ อาจารย์วสันต์ อัศววิริยกุล หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำสำนักงานเชียงใหม่ ได้ให้เกียรติแนะนำศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล และร่วมออกบูธภายในงานอีกด้วย …แค่วันแรกผ่านไปทำให้ผู้ประกอบการเริ่มเข้าใจเรื่องฮาลาลกันมากยิ่งขึ้นล่ะ…ม่วนใจ๋จัง

ซึ่งการสัมมนาดังกล่าวได้ปิดฉากเป็นที่เรียบร้อย  โดยธนาคารคาดหวังให้ผู้ประกอบการได้รับความรู้ และหันมาให้ความสำคัญกับการติดเครื่องหมายรับรองฮาลาล เพื่อสนับสนุนธุรกรรมทางการเงินในการส่งเสริมโอกาสทางการตลาดและพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลไทย รวมถึงเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่กลุ่มประเทศมุสลิมทั่วโลก ต่อไปในอนาคตอีกด้วย

“Think Halal Business, Think I Bank”…

2 กรรมการและรักษาการ MD ถ่ายรูปกับผู้นำศาสนาในพื้นที่

3. กรรมการและรักษาการ MD ไอแบงก์ เยี่ยมชมสินค้าผู้ประกอบการ

4.วิทยากรจากสนง.อิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่และไอแบงก์

5.การนำเสนอผลงานการ Work shop

6. ผู้บริหารและพนักงาน ไอแบงก์แนะนำผลิตภัณฑ์ธนาคาร

7..ผู้บริหาร ไอแบงก์กับวิทยากรออกแบบชนะเลิศระดับโลก 3 ปีซ้อน

8. กิจกรรมสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ (Business Matching)