“รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ให้เกียรติเยี่ยมชมบูธ PFP งาน Southern International Trade Expo 2015”

พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ให้เกียรติเยี่ยมชมบูธบริษัท พี.เอฟ.พี. 
ในงานแสดงสินค้า Southern International Trade Expo 2015 โดยมีคุณเอกกร ต้นทองอิงกานต์ ผู้อำนวยการ ฝ่ายการตลาดและการขาย บริษัท พี.เอฟ.พี. ให้การต้อนรับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์  
โดยงานในครั้งนี้ พีเอฟพี มีกิจกรรมมากมาย อาทิ การเจรจาธุรกิจ การจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารทะเล
แปรรูปแช่แข็งในราคาพิเศษ การสร้างมูลค่าเพิ่มเมนูอาหารจากผลิตภัณฑ์พีเอฟพี และพิเศษสุดกับกิจกรรม
การสาธิตการทำเมนูอาหาร โดยเชฟบุญเชิด ศรสุวรรณ เชฟที่ปรึกษาด้านโภชนาการของพีเอฟพี เมื่อวันที่ 
23 – 26 กรกฎาคม 2558  ณ ชั้น 4 สุราษฎร์ธานีฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า จ.สุราษฎร์ธานี โซนอาหาร