ชาวมุสลิมชะอำฮือต้าน! สร้างโรงงานหมูแฮมในพื้นที่

ชาวมุสลิมชุมชนสามพระยา อ.ชะอำ บุก สนง.อุตสาหกรรมจังหวัดฯยื่นหนังสือคัดค้านการก่อสร้างโรงงานผลิตไส้กรอก หมูแฮมในพื้นที่ ชี้อยู่ใกล้มัสยิด มีการใช้น้ำในการชำระล้าง อาจไหลลงแหล่งน้ำสาธารณะ ฝ่ายจนท.ชี้แจง ยังไม่ได้อนุญาตก่อสร้าง…

ไทยรัฐออนไลน์รายงานว่า เมื่อวันที่ 3 ส.ค.58 ที่ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี (หลังเก่า) นายไพบูลย์ กุณฑีทอง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองชะอำ พร้อมด้วย นายมู้คอรี หวังพึ่งฉาย กรรมการชุมชนสามพระยา กรรมการอิสลามจังหวัดเพชรบุรี ได้นำชาวบ้านชุมชนสามพระยา ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี กว่า 50 คน มายื่นหนังสือขอคัดค้านการก่อสร้างโรงงานผลิตเบคอน หมูแฮม ไส้กรอก ของบริษัทหัวหินอินเตอร์ฟู้ด จำกัด โดยมี นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร ปลัดจังหวัดเพชรบุรี เป็นผู้รับหนังสือ

ชาวบ้านที่เป็นชาวมุสลิม กล่าวว่า ตามที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี ประกาศรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาคำขอใบอนุญาตประกอบกิจการ โรงงานผลิตเบคอน หมูแฮม ไส้กรอก ของบริษัทหัวหินอินเตอร์ฟู้ด จำกัด ที่ตั้งอยู่ ณ โฉนดที่ดินถนนจอมพล ต.ชะอำ อ. ชะอำ กรรมการชุมชนและประชาชนในชุมชนสามพระยาสันติสุขและชุมชนใกล้เคียง พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ไม่ควรมาตั้งบริเวณดังกล่าว เนื่องจากคนในชุมชน 99% นับถือศาสนาอิสลาม คนในชุมชนจึงรู้สึกขัดต่อความเป็นอยู่ และการนับถือศาสนา

นอกจากนี้ บริเวณที่จะตั้งโรงงานมีมัสยิดอยู่ 3 แห่ง ที่ใช้ประกอบกิจกรรมทางศาสนาของคนในชุมชนเป็นประจำ โดยที่ตั้งจะอยู่ใกล้มัสยิดดารู้ลมูฮายีรีน (มัสยิดกลาง) มาก และการประกอบกิจการของโรงงาน มีการใช้น้ำชำระล้าง อาจทำให้น้ำเสียไหลสู่แหล่งน้ำสาธารณะและบ่อพักน้ำผลิตน้ำประปาชุมชนที่ใช้ อยู่ในปัจจุบันได้ จึงได้มายื่นหนังสือคัดค้าน โดยแนบชื่อ นามสกุล ของผู้คัดค้านรวม 289 คน

ขณะที่ นายณัฐ อารีกุล หัวหน้าฝ่ายโรงงานอุตสาหกรรม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรีชี้แจงว่า สำนักงานยังไม่ได้ออกใบอนุญาตให้ตั้งโรงงาน ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการประกาศให้ประชาชนเสนอข้อคิดเห็น โดยขั้นตอนการอนุญาตให้ตั้งโรงงานนั้น เริ่มที่ผู้ขออนุญาตตั้งโรงงานส่งคำขออนุญาต ทางสำนักงานจะต้องดูผังเมืองรวมว่าอยู่ในเขตที่สามารถตั้งโรงงานได้หรือไม่ จากนั้นยื่นคำขอให้เทศบาลเมืองชะอำพิจารณา แล้วจึงประกาศรับฟังความคิดเห็น

“ประกาศดังกล่าวให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นส่งให้สำนักงานอุตสาหกรรม จังหวัดภายในวันที่ 2 สิงหาคม 2558 ซึ่งประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ และหากมีข้อขัดแย้งเป็นเรื่องที่ทางโรงงานต้องทำความเข้าใจกับประชาชน ทางสำนักงานจะนำข้อเสนอประกอบการยื่นขออนุญาต ส่งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณา ดังนั้น จึงขอให้ประชาชนเข้าใจว่าทางสำนักงานยังไม่ได้ออกใบอนุญาตให้ตั้งโรงงานแต่ อย่างใด เพียงแต่อยู่ในขั้นตอนการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนเท่านั้น” หน.ฝ่าย โรงงานอุตสาหกรรม สนง.อุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี กล่าว

 

ที่มา http://thairath.co.th/content/515833