พระราชินีพระราชทาน คำขวัญวันแม่ ประจำปี 58

895

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระราชทาน คำขวัญวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2558

วานนี้ (6 ส.ค. 58) สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติ เพื่ออัญเชิญลงหนังสือ วันแม่แห่งชาติปี 2558 ของสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ความว่า

“ดินและน้ำ ลมและฟ้า ป่าและเขา

รวมกันเข้า คือทรัพย์สิน แผ่นดินแม่

ฝากลูกไทย รวมใจภักดิ์ รักดูแล

เพื่อมอบแก่หลานเหลนไทย ไปชั่วกาล”