“ไม่มีผู้เห็นดวงจันทร์” จุฬาราชมนตรีประกาศ อีดฟิตริปีนี้ ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 24 พ.ค.63

สำนักจุฬาราชมนตรี

จุฬาราชมนตรี ประกาศผลการดูจันทร์เสี้ยว ปรากฏว่า “ไม่มีผู้เห็นดวงจันทร์” ดังนั้นวันอีดฟิตริปีนี้ จึงตรงกับวันอาทิตย์ที่ 24 พ.ค.63

ตามที่ สำนักจุฬาราชมนตรีได้ประกาศให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมทั่วประเทศดูดวงจันทร์ ในวันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2563 เวลาหลังดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้า เพื่อกำหนดวันที่ 1 ของเดือนเชาวาล และวันอีดฟิตริ ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1441 นั้น

วันนี้ (22 พ.ค.) เวลา 19.40 น. นายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี ได้ประกาศผลการดูจันทร์เสี้ยวผ่านทางสถานโทรทัศน์ช่อง 11 NBT ว่า “ไม่มีผู้เห็นดวงจันทร์” ดังนั้นชาวมุสลิมไทยจึงต้องถือศีลอดต่อไปอีกหนึ่งวัน และวันตรุษ “อีดฟิตริ” ของปีนี้ จึงตรงกับวันอาทิตย์ที่ 24 พ.ค.63

ทั้งนี้การมองเห็นดวงจันทร์เป็นจุดเริ่มต้นของเดือนใหม่ตามปฏิทินจันทรคติของชาวมุสลิม