ไอแบงก์ ใช้แพลตฟอร์ม “ไทยชนะ”ให้ลูกค้าลงทะเบียนทุกสาขา เพิ่มความปลอดภัยจากโควิด-19

1

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) ขานรับการผ่อนคลายมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ระยะที่ 2 ของภาครัฐ โดยตั้งจุดสแกน QR Code ทุกสาขาและสำนักงานใหญ่ อาคารคิวเฮ้าส์ อโศก เพื่อให้ลูกค้าหรือผู้มาติดต่อธนาคารได้เช็คอิน-เช็คเอาท์ ก่อนและหลังเข้าสาขา ผ่านแพลตฟอร์มไทยชนะ สำหรับผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟน หรือไม่สะดวกใช้สมาร์ทโฟน สามารถเข้าใช้บริการได้เช่นกัน เพียงแค่ลงทะเบียน กรอกชื่อ-นามสกุล และเบอร์โทรศัพท์ ในสมุดบันทึกที่ธนาคารได้จัดเตรียมไว้ ทั้งนี้เป็นการบันทึกข้อมูลเพื่อใช้ในการติดตามกรณีพบความเสี่ยงติดเชื้อในพื้นที่ที่ลูกค้ามาใช้บริการถือเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมในวิถีใหม่ (New Normal) โดยเป็นมาตร การควบคุมและป้องกันการระบาดโควิด-19 เพิ่มเติมจากมาตรการเดิมที่ต้องสวมหน้ากากอนามัย คัดกรองและสอบ ถามประวัติการเดินทางของลูกค้า ตรวจวัดอุณหภูมิ จัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ จัดระเบียบที่นั่งและการรอคิวโดยเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร ทำความสะอาดพื้นและผิวสัมผัสอย่างสม่ำเสมอ เป็นต้น เพื่อร่วมแรงร่วมใจและผ่านพ้นวิกฤตินี้ไปด้วยกัน

สำหรับสาขาของธนาคาร ที่ตั้งอยู่ภายในห้างสรรพสินค้า เปิดให้บริการทุกวัน (จันทร์ – อาทิตย์) ระหว่างเวลา 11.00 –17.00 น. ส่วนสาขาที่ไม่ได้ตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้าเปิดให้บริการ วันจันทร์ – ศุกร์ ระหว่างเวลา 08.30 -15.30 น. ทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Ibank Call Center 1302