ชมคลิปอันน่าตื่นตาตื่นใจของมหานครเมกกะห์ในอดีต เมื่อ 85 ปีก่อน

คลิปวิดีโอที่หายากนี้เผยให้เห็นความน่าตื่นตาตื่นใจของมหานครเมกกะห์ในอดีต จากปี 1930 ชมว่านครมักกะห์และ มัสยิดอัลฮะรอมเป็นเช่นไรเมื่อ 85 ปีที่ผ่านมา