สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน ความร่วมมือในการพัฒนา OTOP ไทย – มาเลเซีย

เมื่อวานนี้ (20 สิงหาคม 2558)  นางสายพิรุณ น้อยศิริ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน หารือแนวทางการส่งเสริมพัฒนา OTOP ด้วยขบวนการฮาลาลกับ Mr.Azran Deramam ผอ.สำนักงานการค้าระหว่างประเทศและอุตสาหกรรม ประจำรัฐกลันตัน และ ตรังกานู พร้อมเยี่ยมชม Pasir Mas Halal Park อ.ปาเซมัส รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย โดยมีนางสาววรพันธ์  รุ่งกรุด นักวิชาการพัฒนาชุมชนเชี่ยวชาญ และ คณะ สภว.ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ในการนี้ ได้ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประกอบการ OTOP ที่ร่วมจำหน่ายในงาน OTOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน ณ ดาตารันชาห์บันดาร์ เมืองตรังกานู รัฐตรังกานู ซึ่งดำเนินการโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส ด้วย.

1440148767513 1440148786442 1440148774018