“มหาวิทยาลัยนานาชาติ อัลบูคอรี” เตรียมมอบทุนการศึกษาเต็มจำนวน แก่เด็กไทย 50 ทุน ผ่าน ศอ.บต.

5

มหาวิทยาลัยนานาชาติ อัลบูคอรี ตั้งอยู่ในพื้นที่ อาลอสตาร์ รัฐเคดาร์ ประเทศมาเลเซีย เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำที่มีนักศึกษากว่า 3,000 คน แบ่งเป็นนักศึกษาต่างชาติร้อยละ 72 เปอร์เซ็นต์ นักศึกษาในประเทศ 28 เปอร์เซ็นต์ มีมาตรฐานที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ และสำนักงาน ก.พ. ประเทศไทยให้การรับรอง สามารถเทียบโอน และนำวุฒิการศึกษาเข้าสมัครงานในประเทศไทยได้ ทั้งนี้ นอกจากมอบทุนการศึกษาจำนวน 50 ทุนแก่ประเทศไทยแล้ว ยังมอบทุนแก่ประเทศอื่นๆ จำนวน 40 ทุนทั่วโลกอีกด้วย

อย่างไรก็ดี ภายหลังจากนี้ ศอ.บต.จะมีการเปิดรับสมัครนักเรียนนักศึกษาที่ประสงค์ขอรับทุน เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนานาชาติอัลบูคอรี โดยจะมีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารทางเว็ปไซต์เพจ Facebook ของ ศอ.บต. พร้อมกระจายข่าวสารผ่านสมาคมศิษย์เก่าต่างประเทศ และบัณฑิตอาสาพัฒนามาตุภูมิ ที่มีอยู่กว่า 2,220 หมู่บ้าน ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อให้เข้าถึงเยาวชนที่มีฐานะยากจนโดยแท้จริง