เลขาธิการ ศอ.บต. นำผู้บริหาร ศอ.บต. ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 ก.ค. 2563

5

จากนั้นพลเรือตรีสมเกียรติผลประยูรเลขาธิการศอ.บต. ได้ร่วมในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินเวทีใหญ่ท้องสนามหลวงโดยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้นำคณะรัฐมนตรีและข้าราชการรัฐวิสาหกิจกล่าวปฏิญาณตนต่อหน้าพระบรมฉายา ลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยกล่าวตอนหนึ่งว่าจะประพฤติปฏิบัติตนเป็นข้าราชการที่ดีเป็นพลังของแผ่นดินมีความซื่อสัตย์สุจริตเจริญรอยตามพระยุคลบาทมุ่งมั่นแน่วแน่แก้ไขปัญหาของประเทศชาติและประชาชน สร้างสรรค์คุณประโยชน์แก่แผ่นดินและดำเนินชีวิตโดยยึดมั่นหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนา

นอกจากนี้เวลา 18.00 . เลขาธิการศอ.บต.และผู้บริหารศอ.บต. ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 บริเวณท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานครฯโดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานจากนั้นประธานในพิธีถวายความเคารพหน้าพระบรมฉายา ลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววางพานพุ่มและเปิดกรวยกระทงดอกไม้ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์ จุดเทียนมหามงคลกล่าวกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคลประธานกล่าวนำร้องเพลงสดุดีจอมราชา 2 จบและกล่าวนำทรงพระเจริญ” 3 ครั้งโดยมีข้าราชการทุกภาคส่วนและประชาชนทุกหมู่เหล่ากล่าวโดยพร้อมกันเพรียงกัน