กองทุนธนาคารอิสลาม ธ.ก.ส. ปฐมนิเทศลูกค้าได้รับรางวัลทุนเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2558 ที่โรงแรมชาลีน่า ซอยมหาดไทย ย่านรามคำแหง กรุงเทพฯ  กองทุนธนาคารอิสลาม ธ.ก.ส. ได้จัดปฐมนิเทศลูกค้าเงินฝากรักษาทรัพย์ (วาดี­อะฮ์) ที่ได้รับรางวัลทุนเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ ณ นครเมกกะห์ ประเทศซาอุดิอาระเบีย โดยมีผู้ได้รับทุนรวมจำนวน 16 คน และมีพนักงานร่วมเดินทางไปดูแลลูกค้า 2 คน โดยในงานได้รับเกียรติจากท่าน อ.อรุณ บุญชม มาเป็นวิทยากรในการปฐมนิเทศครั้งนี้

ทั้งนี้ผู้ได้รับทุนได้เดินทางไปประกอบศาสนกิจที่นครเมกกะห์ ประเทศซาอุดิอาระเบีย ตั้งแต่ 1 กันยายน 2558 ถึง 8 ตุลาคม 2558

ธ.ก.ส.เป็นธนาคารที่ให้บริการทางการเง­ินในระบบอิสลามที่มีสาขาบริการมากที่สุด และในโอกาสนี้ขอแสดงความยินดีกับลูกค้าผู้ฝากรักษาทรัพยย์ (วาดีอะฮ์)  ทุกท่านที่เป็นแขกของพระเจ้า(อัลลอฮ์) มีโอกาสเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ ในครั้งนี้

196009 196010 196011 196012

 

ที่สนามบินสุวรรณภูมิ

20150901_155422 20150901_155633 20150901_161842