อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ร่วม ครม.สัญจร จ.ระยอง

10

วันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม 2563 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยข้าราชการร่วมสนับ สนุนภารกิจนายกรัฐมนตรี ในการตรวจราชการและประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (ครม.สัญจร)

โดยเวลา 13.00 น.ได้เดินทางไปเยี่ยมชมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสานกระจูดบ้านมาบเหลาชะโอน ต.ซากพง อ.แกลง ซึ่งเป็นหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว โดยมีนายมนตรี ยิ้มเยื้อน ประธานกลุ่มวิสาหกิจฯ ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปความเป็นมาของกลุ่มฯ โดยให้ข้อมูลว่าที่นี่มีชาวบ้านรวมกลุ่มสานกระจูดกว่า 40 ครัวเรือน มีผลิตภัณฑ์กว่า 100 แบบ ส่งขายตรง ตลาดออนไลน์ และตามตลาดที่กรมการพัฒนาชุมชน/บริษัทประชารัฐรักสามัคคีระยอง (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด สนับสนุน ส่งผลให้ประชาชนมีรายได้เข้าชุมชน กว่า 3 แสนบาทต่อเดือน ที่ผ่านมาเป็นสถานที่ศึกษาดูงานให้กับหน่วยงานต่างๆ และประชาชนผู้สนใจเข้าเยี่ยมชม กว่า 100 คนต่อวัน รวมถึงการเชื่อมโยงเป็นเส้นทางท่องเที่ยวในชุมชนอีกด้วย

ซึ่งอธิบดีฯ ได้แนะนำในการดีไซน์และคัดเลือกวัตถุดิบรวมถึงสีสันที่ใช้ ให้นึกถึงรสนิยมของคนในเรื่องรูปทรง ขนาด ซึ่งต้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน เช่น บริษัทประชารัฐซึ่งรู้จักนักออกแบบ บริษัทฯ ที่ทำงานด้านดีไซน์เนอร์ช่วยแนะ นำสนับสนุนจะส่งผลให้คนนิยมมากขึ้น รวมถึงแนะนำการจัดวางจุดนิทรรศการให้มีสตอรี่ที่โดดเด่น เช่น ควรจะมีการโชว์ต้นกระจูด วัตถุดิบ สิ่งที่เป็นอัตลักษณ์ของชุมชน พร้อมแนะสูตรเครื่องดื่มน้ำ 3 สหายให้เหมาะสมสำหรับคนห่วงสุขภาพ อาจใช้หญ้าหวานและอาจมีสูตรดั้งเดิม ให้ช่วยกันอนุรักษ์บึงสำนักใหญ่หรือหนองจำรุงไม่ให้ถูกบุกรุกด้วยความเจริญ และรู้สึกดีใจที่ท่านประธานกลุ่มฯ เล่าว่ากลุ่มรวมตัวกันได้และสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์จนขายดีเพราะพัฒนากรเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาให้ชาวบ้านได้มีอาชีพ มีรายได้ในชุมชน และขอให้ช่วยกันดูแลครอบครัวปลูกพืชผักสวนครัว อย่างน้อย 10 ชนิด สร้างสรรวัสดุจากกระจูดมาใช้เป็นภาชนะปลูกเพื่อประดับตกแต่งและเป็นของที่ระลึกรณรงค์ช่วยกันดูแลความสะอาดให้ทุกครัวเรือนมีถังขยะเปียกลดโลกร้อน อธิบดีฯ กล่าว

จากนั้นเดินทางไปยังตลาด 100 เสา เทศบาลบ้านเพ เยี่ยมชมกิจกรรมการดำเนินการของบริษัทประชารัฐรักสามัคคีระยอง (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด และผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน อาทิ น้ำมันหอม น้ำหอม จากวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรผลิตไม้กฤษณา อ.เมืองระยอง, ผลิตภัณฑ์ตระกร้าสาน กระเป๋าสาน ของกลุ่มจักสานกระจูดบ้านมาบเหลาชะโอน อ.แกลง, กระเป๋าหนัง รองเท้า จากขวัญชัยเครื่องหนัง devina อ.นิคมพัฒนา, ผลิตภัณฑ์แปรรูปอาหารจากปลา (ปลาร้า ปลาส้ม) จากกลุ่มสัมมาชีพ บ้านสี่แยกเนินสมบูรณ์ อ.เขาชะเมา, ขนุนทอด ทุเรียนทอด ทุเรียนกวน จากกลุ่มแปรรูปผลไม้วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรหนองละลอก อ.บ้านค่าย, กระเป๋าใยสับปะรด ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าแสนใยคนแสนวิถี อ.ปลวกแดง, วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรรุ่นใหม่ตำบลวังจันทร์ และเสื้อผ้าบาติก จากวิสาหกิจชุมชนแตนบาติก อ.บ้านฉาง เพื่อเป็นกำลังใจให้ทุกกลุ่มที่รวบรวมเป็นกลุ่ม OTOP สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพโดยมีบริษัทประชารัฐรักสามัคคีระยอง(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัดให้การช่วยเหลือสนับสนุนด้านการตลาด ทำให้มีรายได้สามารถสร้างฐานะของครอบครัวให้เข้มแข็งมั่นคง