“วันนอร์” ประกาศลาออก ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชาติ เปิดทาง “ทวี สอดส่อง” ทำหน้าที่ในสภาแทน

49

“วันมูหะมัดนอร์ มะทา” ประกาศขอลาออกจาก ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชาติ เพื่อเปิดทางให้ “พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง” ทำหน้าที่ในสภาฯแทน แต่ยังคงเป็นหัวหน้าพรรคต่อไป เตรียมพร้อมเลือกตั้งและขยายมวลสมาชิกทั่วประเทศ

วันเสาร์ที่ 5 กันยายน 2563 นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา หัวหน้าพรรคประชาชาติ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ ร่วมกันแถลงข่าว หลังเสร็จสิ้นการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ที่ห้องประชุมมูลนิธิมะทา จ.ยะลา

นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา กล่าวว่า “การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 มีการพิจารณาและรับรองงบการเงินของพรรคประชาชาติประจำปี 2562 และเรื่องสุดท้าย มีการเลือกกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ เนื่องจากกรรมการบริหารชุดเดิมกว่า 50 ท่าน ได้ยื่นลาออกจากการเป็นกรรมการบริหารเกินกว่ากึ่งหนึ่ง เพราะฉะนั้นตามข้อบังคับของพรรคประชาชาติ จะต้องเลือกกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ ซึ่งผลของการเลือกตั้ง นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ได้รับเลือกเป็นหัวหน้าพรรคประชาชาติอีกสมัยหนึ่ง และพันตำรวจเอกทวี สอดส่อง ได้รับเลือกเป็นเลขาธิการพรรคเช่นเดิม แต่มีการปรับเปลี่ยนผู้บริหารในตำแหน่งอื่นๆเพียงเล็กน้อย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกรรมการบริหารพรรคคนเดิม”

“อยากเรียนให้สื่อมวลชนทราบว่า ผมจะดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้าพรรคไปสักระยะหนึ่ง เพื่อให้ได้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่มาก่อน และเตรียมการเลือกตั้งครั้งต่อไป และคงจะให้คนรุ่นใหม่ได้เข้ามาทำงานตามวาระ เพราะผมอายุมากพอสมควร ทำงานมาหลายปีแล้ว สำหรับตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) นั้น เห็นว่าผมมีภารกิจต้องเตรียมการเลือกตั้งและขยายมวลสมาชิกนั้น ผู้ที่เหมาะสมที่จะหน้าที่ ส.ส.ในสภาผู้แทนราษฏรก็จะเป็นไปตามกฎหมาย เมื่อ ส.ส.บัญชีรายชื่ออันดับที่ 1 ลาออกไป ส.ส.บัญชีรายชื่ออันดับที่ 2 นั่นคือพันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง เลขาธิการพรรค จะทำหน้าที่แทน ซึ่งตลอดเวลา 1 ปีที่ผ่านมา ท่านได้ทำงานนอกสภาอย่างเต็มที่แล้ว รวมทั้งการปฏิบัติงานในกรรมาธิการแก้ไขรัฐธรรมนูญฯ และกรรมาธิการงบประมาณปี 64 ผมคิดว่าท่านเลขาธิการจะได้ทำหน้าที่นำ ส.ส.ในสภาผู้แทนราษฎร ส่วนผมจะได้นำกรรมการบริหารพรรค และมวลสมาชิกจัดเตรียมการเลือกตั้งต่อไป ขอยืนยันว่าไม่มีปัญหาความขัดแย้ง หรือน้อยใจ หรือมีปัญหาสุขภาพใดๆ”

“ประการสำคัญอยากเรียนให้ทราบว่า การเมืองไม่ใช่การผูกขาดต่อตัวบุคคล หรือยึดถืออำนาจ ถือตำแหน่ง ตำแหน่งไม่สำคัญเท่ากับการทำงานเพื่อประชาชนให้ได้ผลมากที่สุด นี่คือที่มาที่ไปของการขอลาออกจาก ส.ส.บัญชีรายชื่อ”

ด้าน พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง เลขาธิการพรรคประชาชาติ กล่าวว่า “ความจริงหวังว่าจะทำหน้าที่ที่รับผิดชอบให้ดีที่สุด ประเด็นที่ท่านอาจารย์วันมูหะมัดนอร์ มะทา ประสงค์จะลาออกจาก ส.ส.นั้นไม่เคยพูดถึงเลย คิดว่าท่านอาจารย์ได้ทำหน้าที่ ส.ส.ในสภาผู้แทนราษฎรในทางพฤตินัยแล้วท่านไม่ได้ทำหน้าที่แค่หัวหน้าพรรคประชาชาติ แต่ท่านเป็นครูให้แก่ ส.ส.ฝ่ายค้านทุกคน เพราะเท่าที่สัมผัสทั้งในสภาและนอกสภา ทุกพรรคหากมีปัญหาแล้วจะมาปรึกษาท่านอาจารย์ รวมถึงพรรครัฐบาลส่วนใหญ่เมื่อกล่าวถึงท่านอาจารย์วันมูหะมัดนอร์แล้ว จะให้ความเคารพและเป็นตัวอย่างที่ดี ท่านเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบสูงมาก ซึ่งผมเองจะทำได้เหมือนท่านอาจารย์คงยาก อย่างไรก็ตามพรรคประชาชาติเราไม่ติดยึดตัวบุคคลแต่เราโชคดีที่ได้หลอมรวมผู้มีอุดมการณ์และจะทำให้บ้านเมืองมีความเจริญรุ่งเรืองขึ้น และทำให้ประชาชนได้อยู่ดีกินดีมีความสุข โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรพรรคประชาชาติเราจะได้ร่วมมือกันทำงานทั้งในสภาและนอกสภา”

“ต้องยอมรับว่า วันนี้ประเทศไทยประสบปัญหาค่อนข้างมาก ปัญหาหนึ่งคือปัญหาของรัฐบาล ที่ประชาชนมีความเชื่อมั่นต่อรัฐบาลน้อยและมีความชอบธรรมน้อย ทำได้แค่การใช้อำนาจ ยิ่งทำจะยิ่งเสื่อม และถ้ายิ่งใช้อำนาจมากจะยิ่งเสื่อมมาก เราจึงเห็นกระแสผู้คนไม่ยอมรับทั้งในสภาและนอกสภา ฝ่ายค้านเราจะต้องเป็นตัวแทนของประชาชนเพื่อสะท้อนว่าสิ่งที่รัฐบาลได้ประกาศนโยบายว่าจะทำเพื่อประชาชนนั้น ความจริงแล้วได้ทำหรือไม่ ถ้าหากรัฐบาลไม่ทำเราก็จะต้องบอกให้ทำ ขณะที่ทั่วประเทศประสบปัญหาวิกฤติ การจัดสรรงบประมาณและการดำเนินการอะไรก็ตามของรัฐบาลมุ่งแต่ทำให้คนที่มีฐานะร่ำรวย สนับสนุนทุ่มงบประมาณไปยังข้าราชการบางหน่วยงาน ทั้งที่ประเทศต่างๆในอาเซียนเมื่อประสบวิกฤติโควิด รัฐบาลกลางตัดงบประมาณทั้งหมดเพื่อนำเงินไปช่วยประชาชน โดยเฉพาะการแก้ปัญหาระยะสั้น ต้องทำให้ประชาชนมีสวัสดิการ งบประมาณที่มีอยู่ปัจจุบันนี้เพียงพอต่อการที่จะสร้างรัฐสวัสดิการแบบสวัสดิการถ้วนหน้าให้ประชาชน เพราะความอยู่รอดของประชาชนย่อมสำคัญกว่าความอยู่รอดของรัฐบาล”