วันจันทร์ 21 กันยายน 2020

Bumrungrad ถ่ายกับรางวัล GHA Covid-19 แห่งแรกของโลก-resize