ไอแบงก์ จับมือ MBM และ TMTA ลงนามความร่วมมือให้การสนับสนุนทางการเงิน เป็นแหล่งเงินทุนฮาลาล เสริมศักยภาพให้นักธุรกิจมุสลิม

2

วันที่ 29 กันยายน 2563 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) โดยนายวุฒิชัย สุระรัตน์ชัย กรรมการและผู้จัดการ ลงนามความร่วมมือ สนับสนุนทางการเงินระหว่างธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย กับกลุ่ม Muslim Business Matching (MBM) และสมาคมการค้านักธุรกิจไทยมุสลิม (TMTA) ซึ่งมีนายอดุลย์ หะสาเมาะ ประธานกลุ่มธุรกิจ Muslim Business Matching (MBM) และนายวสุ เซ็มสม นายกสมาคมการค้านักธุรกิจไทยมุสลิม (TMTA) ร่วมลงนาม และมีนายอรุณ บุญชม ผู้ชำนาญการด้านการเงินอิสลาม นายวิสุทธิ์ บริบูรณ์ รองกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสายงานธุรกิจรายย่อย ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ให้เกียรติเป็นสักขีพยาน ณ ห้องแกรนด์มีรอซ ชั้น 3 โรงแรมอัลมีรอซ ถนนรามคำแหง กรุงเทพฯ

นายวุฒิชัย สุระรัตน์ชัย เผยว่า “การลงนามความร่วมมือครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้ MBM และ TMTA และเครือข่ายได้ใช้บริการทางการเงินที่ถูกต้องตามหลักชะรีอะฮ์ และเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการฮาลาลให้มีศักยภาพที่สูงขึ้น พร้อมยกระดับความสามารถในการแข่งขันในระดับสากล อีกทั้งยังเป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างองค์กร ในการส่งเสริมและสนับสนุนซึ่งกันและกันในกิจการด้านอื่นๆ ตามพันธกิจของแต่ละองค์กร

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ในฐานะหน่วยงานที่มีพันธกิจในการสนับสนุนและเชื่อมโยงการทำธุรกิจของกลุ่มมุสลิมและผู้ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นการลงนามความร่วมมือระหว่างธนาคารกับทั้ง 2 องค์กร ซึ่งเป็นองค์กรที่เป็นการรวมตัวของกลุ่มนักธุรกิจมุสลิมตั้งแต่ระดับประเทศ จนไปถึงนักธุรกิจหรือผู้ประกอบการมุสลิมขนาดกลางและขนาดย่อมนั้น จึงเป็นสิ่งที่ตรงกับพันธกิจของธนาคารอย่างยิ่งยวด โดยธนาคารจะให้ความร่วมมมือสนับสนุนธุรกรรมทางการเงิน ในรูปแบบต่างๆ อาทิ โครงการสินเชื่อ SMEs Back to ibank โครงการสินเชื่อเสริมสร้างธุรกิจรายย่อยมุสลิม ตลอดจนโครงการสินเชื่อสวัสดิการ (MOU) ด้วยสิทธิประโยชน์ต่างๆ แก่สมาชิกเครือข่าย MBM และ TMTA ” นายวุฒิชัย กล่าว