สถาบันฮาลาล ม.อ. ลงนามความร่วมมือคณะกรรมการอิสลามฯ พร้อมเปิดตัว “ชุดทดสอบการปนเปื้อนสุกร”

10

PSU – สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย จับมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการทำงานด้านฮาลาล ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงโครงการการสร้างความร่วมมือการดำเนินงานด้านฮาลาล และ แถลงข่าวเปิดตัวนวัตกรรม PORCINE TEST KITชุดทดสอบการปนเปื้อนสุกร เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2563 ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อิสมาแอ อาลี ประธานฝ่ายกิจการฮาลาล คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัสมัน แตอาลี สถาบันฮาลาล ร่วมเป็นเกียรติในพิธี

การลงนามความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านฮาลาลในประเทศไทยในครั้งนี้ เพื่อให้มีการทำงานไปในทิศทางเดียวกันและเกื้อหนุนกัน เพื่อส่งเสริมงานด้านฮาลาลในไทยให้มีความก้าวหน้า มีมาตรฐานน่าเชื่อถือมากขึ้น เนื่องจากการสร้างความน่าเชื่อถือในผลิตภัณฑ์ให้แก่ผู้บริโภคในตลาดฮาลาลทั้งในและต่างประเทศยังเป็นหนึ่งในจุดอ่อนของผลิตภัณฑ์ฮาลาลของไทยในสายตาของผู้บริโภคต่างประเทศเพราะเราไม่ใช่ประเทศมุสลิมประกอบกับในช่วงเวลาที่ผ่านมามีการตรวจพบการปลอมเนื้อสุกรเป็นเนื้อวัว วางจำหน่ายในท้องตลาด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านฮาลาลจึงมีหน้าที่เข้ามาทดสอบเพื่อสร้างความเชื่อถือให้แก่ผลิตภัณฑ์อาหาร

นอกจากนั้น ยังมีการเปิดตัวนวัตกรรมซึ่งเป็นผลงานวิจัยของ นางพจนาถ พัทบุรี สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คือ “เครื่องตรวจวิเคราะห์สารปนเปื้อนโปรตีนสุกรในผลิตภัณฑ์ PORCINE TEST KIT” ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสถาบันฮาลาล ชุดสำเร็จรูปตรวจสอบการปนเปื้อนของสุกรดังกล่าวใช้เทคนิคลาเทอรัลโฟล เป็นการนำเอาอิมมูโนโกลบูลินชนิดจี (G) ของสุกรมาต่อเชื่อมกับอนุภาคทองมีขนาดประมาณ 40 นาโนเมตรแล้วนำมาพ่นบนวัสดุใยแก้ว นำมาประกอบไว้ในรูปชุดตรวจสอบ เพื่อจับอนุภาคโปรตีนจากสุกรในตัวอย่างที่ตรวจสอบ แล้วอนุภาคเคลื่อนที่ไปจับกับ อิมมูโนโกลบูลินชนิดจี (G) ของสุกรที่ถูกพ่นไว้เป็นเส้นตรงที่ตำแหน่ง เส้นทดสอบ (T) ทำให้เกิดปฏิกิริยาของแถบสีแดงเข้ม ทำให้ทราบปฏิกิริยาให้ผลบวกซึ่งหมายความว่ามีการปนเปื้อนของสุกร ซึ่งเป็นชุด TEST KIT ที่ใช้งานได้ง่ายและรวดเร็ว