ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไทย รุกใช้นวัตกรรมเทคโนโลยี ส่งผลการจัดงานโพรแพ็ค เอเชีย 2020 ประสบผลสำเร็จ

ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไทย รุกใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีอัพเกรดการผลิต ส่งผลการจัดงานโพรแพ็ค เอเชีย 2020 ประสบผลสำเร็จเกินคาดในรูปแบบไฮบริดผสมผสาน โดยใช้ระบบดิจิทัล พร้อมประกาศจัดงานโพรแพ็ค เอเชีย 2021

โพรแพ็ค เอเชีย 2020 เผยผลการจัดงานประสบความสำเร็จเกินคาด หลังผู้ประกอบการในธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่ม สินค้าอุปโภค ยาเวชภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และ การขนส่งเข้าร่วมแน่น ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทยตื่นตัวแห่ร่วมงาน ด้านผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทยร่วมงานเพิ่มขึ้น เหตุต้องเร่งปรับตัวตามพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป พร้อมนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ด้าน อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ เดินหน้าประกาศจัดงานโพแพ็ค เอเชีย 2021 วันที่ 16-19 มิถุนายน 2564 มั่นใจโตเพิ่มได้เท่าตัวจากปี 2563 พร้อมใช้รูปแบบการจัดงานแบบไฮบริดอย่างต่อเนื่อง

นางสาวรุ้งเพชร ชิตานุวัตร์ ผู้อำนวยการกลุ่มโครงการ-ภูมิภาคอาเซียน อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ กล่าวถึงความสำเร็จของการจัดงานโพรแพ็ค เอเชีย 2020 ว่า แม้การจัดงานในปีนี้จะเกิดขึ้นในสถานการณ์โควิด-19 และการชุมนุมทางการเมือง แต่ถือว่าประสบความสำเร็จเกินความคาดหมาย แม้จำนวนผู้เข้าชมงานจะน้อยกว่าทุกครั้ง แต่ได้เสียงตอบรับจากผู้ประกอบการในส่วนของคุณภาพผู้เข้าร่วมงาน โดยมากกว่า 90% มาเพื่อเจรจาธุรกิจและหาเทคโนโลยีไปใช้ในการปรับรูปแบบการผลิตและบรรจุภัณฑ์ สำหรับจำนวนผู้เข้าชมงานเป็นไปตามที่คาดการไว้ โดยส่วนของผู้เข้าชมงานและเจรจาธุรกิจแบบทั่วไป (Physical Exhibition) อยู่ที่ 20,546 ราย และการจัดงานแสดงสินค้าแบบออนไลน์ (Virtual Exhibition) อยู่ที่ 4,475 ราย ซึ่งมีการจับคู่ธุรกิจกันตลอดการจัดงานฯ

นอกจากนั้นการจัดงานฯ ยังได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการรายใหญ่และผู้อยู่ในวงการอุตสาหกรรมอย่างเหนียวแน่น อาทิ 3M, After You, AIS, Ajinomoto, Bangkok Glass, Bayer, Betago, BJC, Boonrawd, CP Food, Cevron, Colgate-Palmolive, CP Meiji, DKSH, Doi Kham, Dole, Dupont, F&N, GPO, IRPC, KCG, Kewpie, MK, Osotspa, PTT, S&P, S. Khonkaen, Sahapat, San Miguel, Sappe, SCG, Siam Food Products, Siam Winery, Siemens, Pepsico, Taokaenoi, Thai Union, Thai Airways, Thaibev, Thai German Sausage, Thainamthip, Thai Union Frozen Products, Unicharm, Uniliver ฯลฯ ด้านผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทยก็มีการเข้าร่วมงานเพิ่มขึ้น ซึ่งผู้ประกอบการพร้อมที่จะลงทุนในเครื่องจักรและรูปแบบการทำบรรจุภัณฑ์ใหม่ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคและการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการซื้อขายภายใต้ชีวิตวิถีใหม่ในรูปแบบออนไลน์ จัดส่งถึงบ้าน  และให้ความสำคัญด้านความปลอดภัย ผู้ผลิตจึงจำเป็นต้องผลิตผลิตภัณฑ์ที่ดีในบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม สะดวกต่อการ

ขนส่ง มีอายุของผลิตภัณฑ์ที่ยาวขึ้น  มีปรับเปลี่ยนการใช้นวัตกรรมทางธุรกิจ เช่น การจัดทำอีคอมเมิร์ซ การจ่ายเงินออนไลน์ การนำแอพพลิเคชั่นมาปรับใช้

นางสาวรุ้งเพชร ชิตานุวัตร์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ขยะอาหารและขยะบรรจุภัณฑ์ในภูมิภาคเอเชียถือว่ายังอยู่ในระดับสูง โดยทางผู้จัดงานได้เน้นการให้ความรู้ กระตุ้นให้เกิดการนำเสนอนวัตกรรมสินค้า เทคโนโลยี ที่ช่วยลดการสูญเสียในกระบวนการผลิต แปรรูป และบรรจุภัณฑ์ให้มีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งความยั่งยืนเป็นหนึ่งในความสำคัญของการจัดงานเพื่อเป็นการสร้างและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทำให้งานโพรแพ็ค เอเชีย เป็นงานที่นำความยั่งยืนมาสู่อุตสาหกรรม รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชน และสังคม ดังนั้นในการจัดงาน อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ จึงได้วางแนวทางความร่วมมือกับสถานที่จัดงาน กลุ่มผู้ให้บริการ ผู้เข้าร่วมงานส่วนต่างๆ ตั้งแต่การลดการใช้กระดาษ การกระตุ้นให้เกิดการนำกลับมาใช้ใหม่ การสร้างกิจกรรมร่วมกับกลุ่มเอสเอ็มอี และมีการสร้างการรับรู้ผ่านการแสดงงาน การสัมมนา พร้อมเชิญภาคีเครือข่ายมาร่วมแสดงผลงานที่สะท้อนด้านความยั่งยืน

สำหรับงานโพรแพ็ค เอเชีย 2020 ครั้งนี้ เป็นการจัดงานแบบผสมผสานครั้งแรก โดยเป็นการจัดงานแสดงสินค้าในภาคปกติในพื้นที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค และการแสดงสินค้าแบบออนไลน์ ซึ่งได้รับการชื่นชมจากผู้จัดแสดงงานทั้งไทยและต่างประเทศเป็นอย่างมาก เนื่องจากผลที่ได้รับถือว่าออกมาดีทั้งการเยี่ยมชมงาน การนัดหมายพูดคุย ทำให้ผู้ร่วมจัดแสดงงานจากต่างประเทศยืนยันถึงความต้องการในการร่วมงานโพรแพ็ค เอเชีย ในรูปแบบปกติอยู่ แต่หากไม่สามารถร่วมการจัดงานในภาคปกติได้ก็พร้อมที่จะร่วมงานฯ ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ต่อเนื่องต่อไป

ด้านความคืบหน้าของการจัดงานโพรแพ็ค เอเชีย 2021 นั้น จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-19 มิถุนายน 2564 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ โดยจะมีพื้นที่การจัดงานใหญ่ขึ้น แม้ว่าจะยังมีความไม่แน่นอนของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 และการเดินทาง ซึ่งผู้จัดงานคาดว่าการจัดงานจะสามารถเติบโตเพิ่มขึ้นได้อีกเท่าตัวเมื่อเที่ยบกับปี 2562 สำหรับงานโพรแพ็ค เอเชีย นั้น นับเป็นงานแสดงสินค้าด้านการผลิต แปรรูป และบรรจุภัณฑ์ที่ครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย และเป็นงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมสำคัญที่สุดงานหนึ่งของภูมิภาคเอเชีย ครอบคลุมกลุ่มอุตสาหกรรมสำคัญ อาทิ กลุ่มอาหาร เครื่องดื่ม ยา-เวชภัณฑ์ เครื่องอุปโภคบริโภค และบรรจุภัณฑ์ ผู้สนใจสามารถค้นหารายละเอียดและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.propakasia.com