แรงงาน จชต. กว่า 100 คน สุดปลื้ม ขอบคุณ ศอ.บต. หาอาชีพให้ หลังตกงานเหตุ COVID 19

4

แรงงาน จชต. กว่า 100 คน สุดปลื้ม ขอบคุณ ศอ.บต. หาอาชีพให้ หลังตกงานเหตุ COVID 19 หนึ่งช่องทางแก้ปัญหาภาวะว่างงาน 3.9 หมื่นคนในพื้นที่

ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ จ.ยะลา นำโดย พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. อำนวยความสะดวกส่งแรงงานในพื้นที่ จชต. ขึ้นรถบัสไปทำงาน ณ บริษัท cal comp electronics (Thailand Co.Ltd) อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี วันนี้ (11 พฤศจิกายน 63) ในโครงการเปิดพื้นที่ประเทศไทย รองรับแรงงาน จชต. สู่การมีงานทำและมีรายได้ หลังสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) จำนวนกว่า 100 คน แบ่งเป็น 2 รุ่นๆที่ 1 จำนวน 34 คน และรุ่นที่ 2 จำนวน 84 คน

น.ส. ดาเนีย ยุนุ อายุ 22 ปี ผู้แทนแรงงานเดินทางไปทำงาน อ.เขาย้อย กล่าวว่า หลังกลับจากประเทศมาเลเซีย เนื่องจากประกาศปิดประเทศ เหตุ COVID -19 ก็เป็นกังวลกับรายจ่ายที่มีจำนวนมากในแต่ละวัน ไม่รู้จะไปสมัครงานที่ไหน ทำได้แค่ช่วยขายข้าวแกงแถวบ้าน รายได้วันละ 200 บาท การเดินทางมาถึง ศอ.บต. วันนี้ก็ยังต้องหยิบยืมเงินเพื่อนบ้าน จึงรู้สึกตื้นตันใจที่มีโครงการนี้ อาจไม่ทราบอนาคตข้างหน้าว่าจะทำได้หรือไม่ แต่พร้อมสู้ และเรียนรู้ เพื่อดูแลน้องๆ ซึ่งกำลังเรียนหนังสือและพ่อแม่ที่บ้าน

โครงการเปิดพื้นที่ประเทศไทย รองรับแรงงาน จชต. สู่การมีงานทำและมีรายได้ หลังสถานการณ์ COVID ศอ.บต. มีเป้าหมายช่วยเหลือแรงงานไทยรวมถึงเยาวชนในพื้นที่ให้มีงานทำ มีรายได้ ยกระดับคุณภาพชีวิต ลดปัญหาภาวะการว่างงานที่เกิดขึ้น เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 ที่ส่งผลกระทบต่อแรงงานคนไทยในประเทศมาเลเซีย ต้องเดินทางกลับเข้าประเทศ ภายหลังมาเลเซียประกาศปิดประเทศ เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2563 โดยขณะนี้ในพื้นที่มีเยาวชน และแรงงานว่างงานรวมแรงงานต้มยำกุ้ง มาเลเซีย 39,000 คน

เลขาธิการ ศอ.บต. เผยว่า ศอ.บต. ส่งเสริมการมีอาชีพของประชาชนในหลายมิติ และยังมีการพัฒนาพื้นที่อย่างต่อเนื่องหลายด้านภายใต้โครงการเมืองต้นแบบฯ อาทิ การท่องเที่ยว เกษตรฐานราก การปลูกพืชเศรษฐกิจ ส่วนงานนอกพื้นที่ก็เป็นโอกาสของประชาชนที่ต้องการงานประจำ สามารถออกนอกพื้นที่ในประเทศได้ โดยได้รับความร่วมมือจากกระทรวงแรงงานในพื้นที่ สมาชิกวุฒิสภาและภาคเอกชน ทั้งนี้ ศอ.บต. ยังมีการสำรวจบริษัทอื่นๆในพื้นที่ภาคใต้ตอนบนและตอนกลาง เพื่อประสานแรงงานว่างงานในพื้นที่ที่ประสงค์ทำงานเพิ่มเติมอีกด้วย