ไอแบงก์ แถลงข่าว“ความก้าวหน้าแผนฟื้นฟู ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย”

นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ ประธานกรรมการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จัดแถลงข่าว “ความก้าวหน้าแผนฟื้นฟู ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย” ณ ห้องประชุมใหญ่ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย โดยได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนหลายแขนงให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟังเป็นจำนวนมาก ณ  อาคารสำนักงานใหญ่คิวเฮ้าส์ อโศก  เมื่อเร็วๆนี้

ประธานกรรมการธนาคาร ได้เปิดเผยถึง ความก้าวหน้าแผนฟื้นฟูธนาคารว่า ในขณะนี้อยู่ระหว่างการหารือกับที่ปรึกษาทางการเงิน เพื่อหาแนวทางการล้างขาดทุนสะสมจำนวน 2 หมื่นล้านบาท ทั้งนี้เพื่อเปิดทางให้พันธมิตรเข้ามาถือหุ้น โดยคัดเลือกพันธมิตรที่ให้ข้อเสนอที่ดีที่สุด และสามารถผลักดันให้ไอแบงก์ขยายการทำธุรกรรมไปต่างประเทศเหมือนกับธนาคารอิสลามชั้นนำอื่นๆ โดยผู้ร่วมทุนพร้อมที่จะลงทุนและนำเทคโนโลยีทันสมัย เพื่อให้ธนาคารสามารถแข่งขันกับธนาคารพาณิชย์อื่นได้รวมถึงเป็นจุดเชื่อมโยงธุรกิจฮาลาล

ประธานกรรมการธนาคาร ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ไอแบงก์มีคุณค่ามากทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคม เช่นได้รับใบอนุญาติการประกอบธุรกิจธนาคารตามหลักศาสนาอิสลาม มีมูลค่าในโอกาสการทำธุรกิจ มีเครือข่ายสาขา และมีฐานธุรกิจเชื่อมโยงเออีซี รวมถึงรัฐบาลไทยพร้อมให้การสนับสนุน และสามารถที่จะลงทุนด้านระบบโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทย