เปิดตัวหนังสือ รอบรู้ในศาสนาอิสลาม

83

สุวดี จงสถิตย์วัฒนา (ที่ 3 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด จัดงานเปิดตัวหนังสือ รอบรู้ในศาสนาอิสลามโดย มี สันติ เสือสมิง (กลาง) ประธานคณะอนุกรรมการคณะผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี กล่าวถึงความสัมพันธ์อันดีของไทยมุสลิมและไทยพุทธ พร้อมด้วย ทรงยศ สามกษัตริย์ (ที่ 2 จากขวา) กรรมการผู้จัดการศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สมชาย เจ๊ะวังมา (ที่ 3 จากขวา) หัวหน้าสำนักงาน สำนักจุฬาราชมนตรี และรัศมี มณีนิล ร่วมงาน ณ จามจุรีสแควร์ ที่ผ่านมา