บาบอฮุสณี บินหะยีคอเนาะ บาบอ (ผู้รู้ศาสนา) นักปกป้องสังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม แห่งปีพ.ศ.2563

ขอบคุณภาพ Zin Studio

ด้วยพระนามของอัลลอฮฺผู้ทรงเมตตาปรานีเสมอ มวลการสรรเสริญมอบแด่อัลลอฮฺผู้ทรงอภิบาลแห่งสากลโลก ขอความสันติสุขจงมีแด่ศาสนฑูตมุฮัมมัดและสุขสวัสดีผู้อ่านทุกท่าน

ท่านศาสนฑูตมุฮัมมัด ได้วัจนะ ความว่า “บรรดาผู้คือผู้สืบสานมรดกบรรดาศาสนฑูต” มรดกศาสนฑูต คือสัจธรรมในหลักการอิสลาม ซึ่งอัลลอฮ์ ได้ส่งศาสนฑูตมุฮัมมัดเพื่อเมตตาธรรมแก่มนุษยชาติ

ดังนั้นบทบาทผู้รู้จึงมีความสำคัญยิ่งในสังคมมุสลิม

สำหรับสังคมมุสลิมจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือมลายูปาตานี นั้นผู้รู้ดังกล่าว เรียกว่า บาบอ หรือโต๊ะครูในภาษาไทยใต้

ในรอบปี 2563 นั้นข่าวดังในพื้นที่ จนเป็นกระแสการประท้วงหน้าทำเนียบ จนร้อยเอกธรรมนัสต้องลงมาแก้ปัญหาในพื้นที่ อำเภอจะนะ ก่อนสิ้นปีแค่3 วันตบหน้า รัฐมนตรีในพื้นที่จังหวัดสงขลาที่ไม่เคยลงมาเหลียวแลพูดคุยกับชาวบ้านซ้ำร้ายมีข่าวลือหนาหู ว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อนของตัวเองและคนรอบข้างจนเป็นข่าวดังในสื่อติดเทรน #Save Chana

การต่อสู้ของชาวบ้านในครั้งนี้ปฏิเสธไม่ได้ว่า ผู้นำจิตวิญญาณ ที่ชาวบ้านกล้าต่อสู้ และมีกำลังใจ อันเนื่องมาจาก “บทบาทของบาบอฮุสณี บินหะยีคอเนาะ” ที่ร่วมต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหล่กับพวกเขาตั้งแต่ต้นปี

ชาวบ้าน อย่างนิเนาะ สะท้อนต่อผู้เขียนว่า “เพราะบทบาทของบาบอ พลังการขอพรของบาบอ การช่วยแนะนำทางด้านศาสนาในการเคลื่อนไหวให้พวกเราเป็นปัจจัยที่เรามีกำลังใจและกล้าต่อสู้ อีกทั้งบาบอและคณะต้อนรับพวกเราอย่างฮีโร่ในวันที่เดินทางกลับยากการประท้วงหน้าทำเนียบกรุงเทพมหานคร”

นายนาสอรี หว่าหลำ แกนนำชาวบ้านที่เดินทางต่อสู้หน้าทำเนียบเช่นกันได้สรุปถอดบทเรียนให้ฟังว่า “ชัยชนะของชาวบ้านครั้งนี้ปัจจัยหลักคือความช่วยเหลือของอัลลอฮ์ซึ่งเปรียบเสมือนมือที่มองไม่เห็น ซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็มาจากการชี้แนะของท่านบาบอ”

ผศ.ดร.สุชาติ เศรษฐมาลินี (อดีต หัวหน้าสาขาวิชาการสร้างสันติภาพ มหาวิทยาลัยพายัพ)ให้กำลังใจชาวบ้านและผู้นำศาสนารวมทั้งบาบอฮุสณีในการปกป้อง จะนะ จากโครงการจะนะเมืองอุตสาหกรรม ฝากผ่านผมว่า

“บทเรียนหนึ่งที่ผมใคร่อยากจะฝากอุสตาซได้เล่าสู่พี่น้องจะนะคือ บทเรียนของสุลต่าน มะฮ์เหม็ด อัล-ฟาติฮ์ เมื่อมีผู้ถามว่าท่านว่า เหตุใดท่านจึงสามารถพิชิตกรุงสะแตนติโนเปิลเอาชนะจักรวรรดิโรมันอันยิ่งใหญ่และแข็งแกร่งได้?

ท่านตอบว่าด้วยเหตุผลเพียง 2 ประการ คือ

1) ด้วยหัวใจที่แข็งดั่งหินที่ไม่เคยหยุดพักจนกว่าจะได้รับชัยชนะ และ

2) ด้วยน้ำตาที่ไหลรินด้วยความยำเกรง (ตักวา) ต่ออัลลอฮ์ (ซ.บ.)

ขอดุอาอ์และเป็นกำลังใจให้พี่น้องจะนะครับ”

ขอบคุณภาพ Zin Studio

บาบอฮุสณีสะท้อนให้ผู้เขียนว่า “ก่อนที่บาบอจะออกมาต่อสู้ครั้งนี้ชาวบ้านมาร้องระบายความทุกข์จากโครงการจะนะเมืองอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม เมื่อบาบอลงไปสัมผัสในพื้นที่ก็พบในสิ่งที่ชาวบ้านระบาย ไม่เพียงเท่านั้น ผลเสียครั้งนี้ยังผลเสียหาย ทางวิถีการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมที่มิสามารถประเมินเป็นตัวเลขได้”

ในวันที่ร้อยเอกธรรมนัส และคณะลงมาฟังปัญหาชาวบ้านที่ห้องประชุมโรงเรียนศาสนบำรุง อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ในวันที่ 28 ธันวาคม 2563 ซึ่งพวกเราได้ทราบว่า

“ทำไมโต๊ะครู(บาบอฮุสนี บินหะยีคอเนาะและเพื่อนๆ)ต้องต่อสู้ร่วมกับชาวบ้านกรณีค้านจะนะเมืองอุตสาหกรรมซึ่งสะท้อนบทพิสูจน์หลักการอิสลามซึ่งท่านศาสนทูตมุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กล่าวความว่า :

“การญิฮาด(การต่อสู้ในหนทางอัลลอฮฺ)ที่ดีเลิศที่สุด คือการที่เจ้ากล้าพูดความจริงต่อหน้าผู้มีอํานาจหรือหัวหน้าผู้อธรรม” ดู สุนัน อบี ดาวูด 4/124 เลขที่ 4344

(สามารถฟังคลิปฉบับเต็มในนาทีที่ 1-7.45 https://www.facebook.com/zinstudio3233/videos/1044967942687986/)

บาบอฮุสณี บินหะยีคอเนาะ ท่านทำงานด้วยใจบริสุทธิ์ ท่านไม่ลืมคำว่า บาบอ เป็นโต๊ะครู ผู้นำศาสนา เป็นผู้บ่มเพาะการศึกษาทั้งชาวบ้าน และบุคคลทั่วไปโดยเฉพาะเด็กๆและเยาวชนดังนั้น“ชาวบ้านจะนะไม่ว่า จะหนุนหรือค้านโครงการนี้เพื่อหาทางออกร่วมกันด้วยการ มาเริ่มนับหนึ่งออกแบบจะนะเมืองน่าอยู่ร่วมกัน บนโต๊ะ อย่างโปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ ภายใต้สโลแกนทุกคนคือพี่น้องกัน หากเรามั่นใจว่าเป็นมุสลิมผู้ศรัทธา อย่าลืมว่าเราจะเป็นประชาชาติตัวอย่างก็ต่อเมื่อเราทำคุณประโยชน์ต่อสังคม”

การต่อสู้ของท่านครั้งนี้มิใช่ง่ายมีทั้งถูกข่มขู่ คุกคาม สาดโคลนโดยเฉพาะกล่าวว่าท่านเป็นแกนนำBRN ในทางกลับกันมีการล่อผลประโยชน์มหาศาลต่อตัวท่าน โรงเรียนท่าน สมาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามเพื่อหยุดท่าน

หากดูวิธีการทำงานของท่านครั้งนี้ก็ไม่ธรรมดามีการติดอาวุธทางวิชาการเกี่ยวกับโครงการ สร้างความเข้าใจต่อผู้บริหาร ครูและแกนนำนักเรียน มีการเชิญนักวิชาการ นักการเมืองพูดคุยในเรื่องนี้จนหน่วยความมั่นคงติดตาม นักการเมืองท้องถิ่นข่มขู่เช่น 17 มกราคม 2563 ณ โรงเรียนศาสนบำรุง หรือปอเนาะบาบอยีแหละ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ได้มีการจัดเวที รับฟังความคิดเห็นทุกภาคส่วนต่อโครงการ จะนะต้นแบบเมืองอุตสาหกรรมก้าวหน้า ซึ่งหัวข้อที่ตั้งวันนี้ คือ “ Jana Talk:อนาคตจะนะที่เราอยากเห็น”โดยที่เจ้าภาพหลักการจัดเวทีครั้งนี้คือพรรคอนาคตใหม่จังหวัดสงขลา ซึ่งหลังจากมีข่าวนี้แพร่สะพัดก็ทำให้ได้รับความสนใจจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะหน่วยความมั่นคงแต่บาบอเองก็ได้ทำหนังสือแจ้งไปทุกหน่วยงานราชการไม่ว่านายอำเภอจะนะ หน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ ตำรวจ ทหาร สำนักงานการศึกษาเอกชนถึงเจตนาบริสุทธิ์ของสถานศึกษาท่านในการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนให้ความรู้ ความเข้าใจ สานเสวนา หาทางออกร่วมกันในโครงการอภิมหาโปรเจกต์ที่คาดว่ากระทบต่อการเมือง เศรษฐกิจ สังคม การศึกษา วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมของคนในพื้นที่ (โปรดดู http://spmcnews.com/?p=24531)

2ต.ค.63 เวลา 15.00น. ท่านบาบอฮุสณี ในนามผู้นำที่เครือข่ายโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจะนะ จังหวัดสงขลา นำครูและนักเรียนจำนวนมากมาร่วมกันละหมาดฮายัดที่หน้าศาลากลางจังหวัดสงขลา เพื่อแสดงพลังคัดค้านอย่างสันติ ต่อการประกาศเปลี่ยนผังเมืองจะนะเป็นเขตอุตสาหกรรม เนื่องจากการยื่นขอแก้ไขผังเมืองรวมจังหวัดสงขลา ตามมาตรา 35 ของ พรบ.การผังเมือง 2562 ที่อ้างว่าการแก้ไขผังเมืองรวมเฉพาะบริเวณให้เหมาะกับสภาพการณ์และสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนไปนั้น ไม่ใช่เหตุผลที่สมควรต่อการเปลี่ยนผังเมือง จากพื้นที่เกษตร เป็นพื้นที่อุตสาหกรรม จึงขอเรียกร้องให้ยกเลิกมติ ครม.ต่อเรื่องนี้ และยกเลิกมติคณะกรรมการเปลี่ยนผังเมือง

รวมทั้งวันดังกล่าวท่านขึ้นเวทีปราศรัย โดยกล่าวว่า “นิคมอุตสาหกรรมจะนะ หากสร้างจากเงินนายทุน นั่นคือความโลภ หากสร้างจากเงินรัฐ นั่นคือฉ้อราษฎร์ ไม่ว่าจะพิจารณาจากแสงแห่งธรรมหรือสะท้อนเงากฎหมายเรามิอาจมองมันอย่างสงบใจได้จริงๆ การริฎอ(ยินยอม)กับสิ่งที่ผิดหลักอิสลาม เขาคนนั้นก็ไม่ต่างจากการทำผิดหลักศาสนาอย่างหนึ่งเช่นกัน ดังนั้นจึงเป็นภาระต่อผู้รู้ และผู้เรียนในการสืบทอดงานที่เป็นมรดกศาสนฑูตมุฮัมมัด ที่ยืนหยัดบนสัจธรรม ภายใต้อำนาจมืดที่ได้คุกคามท่านหรือจะมอบทรัพย์สินซื้อท่าน”พร้อมประกาศว่า

“เมื่อรัฐไม่ฟังเสียงประชาชน เราจะยกระดับการต่อสู้ทุกวิถีทางภายใต้หลักการอิสลามและกฎหมายในการต่อสู้ปกป้องจะนะ”ในขณะที่ก่อนหน้านีท่านได้ทำหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีผ่านนายอำเภอจะนะและศอ.บต.ให้ทบทวนโครงการนี้และทางศอ.บต.เคยสัญญากับชาวบ้านผ่านสื่อและส่งคนมารับปากกับเราว่า “จะไม่นำผลของการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นประชาชน(11 กรกฎาคม 2563)เพื่อเปลี่ยนแปลงผังเมืองแต่มิได้รับคำตอบใดๆ เลย (อ่านเพิ่มเติมใน https://www.publicpostonline.net/43197)

5 พฤศจิกายน 2563

บุกรัฐสภาร้องเรียนคณะกรรมาธิการการกระจายอำนาจ การปกครองส่วนท้องถิ่น และการบริหารราชการรูปแบบพิเศษ สภาผู้แทนราษฎร

เรื่องพิจารณาพิจารณาการดำเนินโครงการ “จะนะเมืองอุตสาหกรรม”ที่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสงขลา (โปรดดู https://www.hatyaifocus.com)

ประวัตบาบอฮุสณี บิน​หะยี​คอ​เนา​ะ

ชื่อฮุสณี บิน​หะยี​คอ​เนา​ะ

เป็นบุตรชายคนที่ 10 จากพี่น้อง 12 คนของบาบอหะยีดาโอะ บินหะยีคอเนาะกับฮัจญะห์แวนะ บินหะยีแวนาแว

เกิดที่หมู่บ้านบ้านยะกัง จังหวัดนราธิวาส

การศึกษา​

-การศึกษาสายปอเนาะ : เป็นลูกศิษย์​บาบออับดุลลอฮ สาเราะ (ปอเนาะบือแนปาแด)

-การศึกษา​สายโรงเรียนในระบบ: เป็นลูกศิษย์สว.ฟัครุดดีน บอตอ (โรงเรียนดารุสสาลามตันหยงมัส)

-จบปริญญาตรี​คณะนิติศาสตร์​จากมหาวิทยาลัยอัลอัซฮัรกรุงไคโรประเทศอียิปต์

จบปริญญาโทการศึกษา​มหาบัณฑิต​เอกบริหาร​การศึกษา​จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี​ และปริญาเอกมหาวิทยาลัย UMKC

-แนวคิดด้านการศาสนา :เป็นบุคคลที่หนักแน่นในสายกลาง

-แนวคิดด้านการทำงาน : ทำทุกอย่างเพื่อประโยชน์ของชาวบ้านและส่วนรวมโดยมีอุดมคติคือเราคือประชาชาติที่ดีเลิศ​เมื่อเราทำคุณ​ประโยชน์แก่สังคม โดยต้องมีเป้าหมายที่บริสุทธิ์​ควบคู่กับวิธีการที่ถูกต้อง

-เป็นผู้ก่อตั้งและเป็นประธาน​มูลนิธืเพื่อเด็ก​กำ​พร้า​และผู้ด้อยโอกาศดารุลอินฟาก

-เป็นผู้​ก่อตั้งสถาบัน 1 ครอบครัว​ 1 ​ฮา​ฟิส​

-เป็นผู้บริหารโรงเรียนศาสนบำรุงและเป็นที่ปรึกษาสมาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดสงขลา