จังหวัดนนทบุรี จัดพิธีมอบแบบลายผ้า “ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” เพื่อประชาสัมพันธ์ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก”

4

จังหวัดนนทบุรี จัดพิธีมอบแบบลายผ้า “ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” เพื่อประชาสัมพันธ์ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ตามพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 8 มกราคม 2564

วันที่ 11 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณห้องโถงตรงข้ามห้องทรงงานฯ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นายอภิชัย อร่ามศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีมอบแบบลายผ้ามัดหมี่ ชื่อลาย “ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ”เพื่อประชาสัมพันธ์ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ตามพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสคล้ายวันประสูติ 8 มกราคม 2564 โดยมีนางรักใจ กาญจนะวีระ พัฒนาการจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มงาน พัฒนาการอำเภอ นักวิชาการพัฒนาชุมชน และผู้แทนผู้ผลิตผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ผ้าไทย(OTOP) ของจังหวัด นนทบุรี เข้าร่วมพิธีในวันนี้

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อปวงชนพสกนิกร ตลอดระยะเวลาพระองค์ได้อุทิศปฏิบัติ บำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่ออำนวยประโยชน์สุขแก่อาณาประชาราษฎร์โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ทรงดำเนินตามพระราชปณิธานแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในการ “สืบสาน รักษา ต่อยอด” พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ด้านภูมิปัญญาผ้าไทย ทรงมีพระวินิจฉัย ในการออกแบบสี ลวดลาย บนผืนผ้า การตัดเย็บ ในรูปแบบ “ผ้าไทย ใส่ให้สนุก” จากการเสด็จไปทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์ด้านผ้าและงานหัตถกรรม 3 ภูมิภาค และได้ประทานลายผ้าเป็นของขวัญปีใหม่ และได้ประทานอนุญาตแบบลายผ้ามัดหมี่แก่ช่างทอผ้า ชื่อลาย “ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” ผ่านอธิบดีกรมการพัฒนาชุม ชน เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ และสื่อความหมายถึงการส่งมอบความรักและความสุขให้แก่ชาวไทยทุกคน ซึ่งทุกลวด ลายเปี่ยมไปด้วยความหมาย อาทิ ลาย S หมายถึง Srivannavari สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ลาย s จำนวน 10 แถว หมายถึงพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ลายเชิงผ้ารูปหัวใจ หมายถึงความรักที่พระองค์มีต่อประชาชนชาวไทยทุกคน = Eternal Love และประทานพระอนุญาตให้แก่กลุ่มทอผ้าทุกกลุ่ม ทุกเทคนิค สามารถนำไปใช้ทอผ้า ผลิตผ้าได้ และสามารถพัฒนาต่อยอดไปสู่เครื่องแต่งกาย เครื่องประ ดับ ได้ตามกระบวนการวิถีเอกลักษณ์ประจำถิ่น ดังพระดำริของพระองค์ ที่ว่า “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้ผ้าไทยเป็นที่นิยมในทุกเพศ ทุกวัย และทันสมัยสู่สากล

และเนื่องในโอกาสวันที่ 8 มกราคม 2564 เป็นวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา จังหวัดนนทบุรี จึงได้จัดพิธีมอบแบบลายผ้ามัดหมี่ ชื่อลาย “ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” แก่พัฒนาการจังหวัดนนทบุรีเพื่อนำไปประชาสัมพันธ์แก่เครือข่าย และมอบผู้ผลิตผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ผ้าไทย (OTOP) ของจังหวัดนนทบุรี