พช.ยะลา ร่วมกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่

21ก.ย.58 กรมการพัฒนาชุมชน ยะลาโดยนายสุเมธ ทองดี พจ.ยะลา มอบหมายกลุ่มงานสารสนเทศฯร่วมกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ ณ ร.ร.คุรุประชาสรรค์ ต.เกะรอ อ.รามัน จ.ยะลา ในการนี้ได้มอบทุนกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราช สุดา สยามบรมราชกุมารี และร่วมออกบูธให้บริการประชาชนในพื้นที่เช่นการทำน้ำยาล้างจาน การทำถั่วงอกคอนโด การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ otop และปชส.การรับสมัครสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเป็นต้น